Financie

Za čo dávať deťom vreckové, keď ich učíte hospodáriť s peniazmi

Je mylné sa domnievať, že deti budú mať skvelé znalosti týkajúce sa finančnej gramotnosti, keď ich tomuto nebudete učiť. Mnohí rodičia nechávajú tematiku až na neskôr, ale odborníci sa zhodujú na tom, že deti sa musia učiť už v blízkom veku. Začínajte už v čase, keď navštevujú materskú školu a kedy potrebu peňazí vnímajú viac ako mnohí dospelí. Deti sú zvedavé stvorenia s dobre tvarovateľným mozgom, preto to využite a vštepujte do ich hláv len to, čo by si mali o peniazoch pamätať. A nezabudnite ich učiť praxou čiže im dávajte napríklad vreckové. Ale za čo?

Za domáce práce

Odborníci sa jednohlasne zhodujú na tom, že bez znalosti hodnoty peňazí deti nebudú oceňovať ani darčeky. Nemôžu si myslieť, že peniaze padajú z neba alebo že rastú na strome. Veľa rodičov sa preto uchyľuje k tomu, že vreckové stanovuje na základe ich známok. Podľa odborníkov je však ďaleko lepšou cestou platiť deťom za prácu.

Áno, síce to nie je to najlepšie východisko zo situácie (deti môžu vyžadovať plat vždy a domáce práce zrazu nebudú robiť len tak), ale pokiaľ sa nastaví „plat“ za netradičné, výnimočné domáce práce, môže to fungovať. Uvedomí si, že bez práce nie sú koláče.

Je dobré deťom poskytnúť pokladničku alebo vlastnú peňaženku a dovoliť im, aby s hotovosťou riadne disponovali samy. Nechajte im kúpiť si sladkosť, hračku alebo to, čo chcú. Bude iba otázkou času, kedy si začnú riadne premýšľať, za čo svoje nasporené úspory vlastne utratia.

A tiež platí, že si dané veci budú oveľa viac vážiť a budú k nej pristupovať úplne inak ako k veci, ktorú dostanú len tak.

Žiadne hádky o peniaze

Je dobré, keď dieťaťu oznámite všetko, čo sa peňazí týka. Zahmlievanie nie je východiskom zo situácie. Od čoho by ste ich však mali držať ďalej sú hádky, ktoré sa financií týkajú. Pokiaľ budete žiť v nedostatku finančných prostriedkov, čo povedie k nezrovnalostiam a nevhodnej komunikácii, túto stránku dieťaťu neukazujte. Mohlo by to mať negatívny vplyv na jeho psychiku a mohlo by to viesť k úzkostným a depresívnym stavom.