Financie

Knižný bestseller “Bohatý otec, chudobný otec” učí, ako nakladať s peniazmi

Každý veľký podnikateľ a úspešný človek by nemal mať veľkú televíziu, ale naopak by mal mať veľkú knižnicu. Práve veľká knižnica svedčí o inteligencii, práve veľká knižnica je dôkazom toho, že úspešný netrávi svoj čas s televíziou a seriálmi, ale naopak ho trávia s knihami, ktoré človeku dajú oveľa viac ako seriály a filmy. Ponúka sa teraz otázka, aké knihy by nemal vo svojej knižnici žiadny podnikateľ alebo úspešný človek postrádať, aké knihy stoja za prečítanie, aké knihy by mal poznať každý úspešný. Jednou takou knihou je knižný bestseller, ktorý bol preložený do viac ako štyridsiatich jazykov. Je ním kniha „Bohatý otec, chudobný otec“.

O knihe nemusíme dlho hovoriť. Ide o príbeh muža, ktorý sa inšpiruje svojim chudobným a zároveň biologickým otcom a otcom bohatým, ktorý však nie je biologický, ale ktorý je otcom jeho kamaráta. Poznáva, že vysokoškolský titul nie je všetko, že pracovať pre peniaze nie je to isté ako to, keď peniaze pracujú pre človeka. Vďaka svojim myšlienkam, domnienkam a tiež poznatkom učia aj ostatných ľudí to, čo sa naučil vďaka otcom. Učí ľudí nielen nakladať s peniazmi, ale učí ich oveľa viac.

My si však prezraďme niekoľko výrokov a vecí, o ktorých si v knihe môžete prečítať a ktoré sa týkajú práve peňazí a toho, ako s nimi nakladať.

Vždy uvažujte o príležitostiach

Zatiaľ čo chudobný otec vždy hovorieval, že si niečo nemôže dovoliť, namiesto toho, aby premýšľal, ako by si to mohol dovoliť. Vždy je kúzlo v tom, ako si človek položí otázku a ako k danej veci pristupuje. Hľadať preto príležitosti je potrebné, vyhľadáte tak príležitosti na to, aby ste si zarobili opäť o niečo viac. Zatiaľ čo prvá veta z úst chudobného otca automaticky človeka naladí do nálady, kedy vie, že to nedosiahne. Druhá veta však človeka motivuje a človek potom začne hľadať riešenia a možnosti.

Bohatí na nákupoch získavajú, chudobní preberajú

Zatiaľ čo chudobný človek vidí v dome iba možnosť bývania, bohatý vidí možnosť prenájmu a možnosť získať ďalšie príjmy. Aj to je rozdiel medzi bohatými a chudobnými, ktorý sa opisuje v spomínanom knižnom bestselleri, ktorý môže každého človeku všetkému novému naučiť.