Podnikanie

Workoholizmus ovplyvňuje osobný i profesijný život

Spoločnosť v súčasnosti sužuje niekoľko problémov. Popredným z nich je workoholizmus. Počty takzvaných workoholikov čiže ľudí závislých na práci vzrástol s tým, ako sa zaviedla nutnosť pracovať z domu tam, kde to len šlo. Lenže s príchodom home office do našich životov ľudia prestali rozlišovať, čo je ich osobný život a čo je naopak ten pracovný. Nerozpoznávali onú hranicu, ktorú treba mať stanovenú pri home officu. A tým závislých na práci pribúdalo.

Je dôležité konštatovať, že workoholizmus je choroba. Je to choroba, s ktorou ide ruka v ruke chronický stres, ďalej tiež málo spánku aj málo pohybu. To všetko nám znateľne ruinuje zdravie. A nielen to – ruinuje to aj náš osobný život, ktorý sme možno dovtedy mali veľmi pestrý.

Workoholizmus rozhodne nie je pozitívnym zlozvykom

Bohužiaľ žijeme v čase, keď sa ľudia domnievajú, že workoholizmus je pozitívnym zlozvykom. Lenže o pozitívny zlozvyk naozaj nejde. Hovoríme naopak o veľmi nebezpečnom zlozvyku, ktorý nás môže stať ako osobný, tak aj profesijný život. Po závislosti na práci sa väčšinou dostavuje syndróm vyhorenia.

Ako už bolo načrtnuté, workoholizmus sa spája s celým radom zdravotných problémov. K tým patrí nielen chronický stres spôsobujúci množstvo chorôb, ale tiež je výrazne oslabený imunitný systém.

Pomôže zmena životosprávy

Pokiaľ u seba alebo u svojho blízkeho zaznamenáte alarmujúce príznaky poukazujúce na workoholizmus, treba s tým zavčasu niečo urobiť. K alarmujúcim príznakom patrí napríklad neustály stres, mrzutosť, aj doba strávená v práci rovnajúca sa aj osemnástim hodinám či šestnástim. V tomto prípade je nutné nastoliť zdravú životosprávu, čo je jeden zo spôsobov, ako sa závislosti zbaviť. Súčasťou zdravej životosprávy je hlavne ordinovanie odpočinkov. Počas workoholizmu človek prakticky neodpočíva.