Financie

Výroky, ktoré zmenia pohľad na peniaze každému človeku

Peňazím sa v súčasnej dobe prikladá príliš veľká pozornosť a veľký dôraz. Lenže sú naozaj toľko potrebné? Áno, za úsmev alebo podanie ruky si nič nekúpime, ale prístup k peniazom je u mnohých ľudí skôr nezdravý ako zdravý. Zlý ako dobrý. Preto si poďme spomenúť výroky, ktoré zmenia pohľad na peniaze a pomôžu človeku nájsť ten správny spôsob, ktorým k peniazom pristupovať.

Posledné štatistiky a prieskumy vypovedajú o ľuďoch a ich prístupe k peniazom mnohé. Je naozaj inšpiratívne a veľmi zaujímavé sledovať či skúmať, ako sa názory na ne menia človek od človeka, podnikateľ od podnikateľa, mysliteľ od mysliteľa.

Výroky, ktoré menia pohľad na mesiace

„Je dobré mať peniaze a veci, ktoré si za peniaze kúpite. Dobré je ale aj občas si skontrolovať, či sme nestratili veci, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú.” George Lorimer
„Bohatý nie je ten, kto má príliš. Ale ten, kto príliš dáva.” Erich Fromm
„Dajte všetky dobré vajcia do jedného košíka a potom sledujte tento kôš.” Andrew Carnegie
„Očakávaj to najlepšie. Buď pripravený na najhoršie. Kapitalizuj na tom, čo príde.” Zig Ziglar
„Bežné vzdelanie vám zaručí prežitie. Samovzdelávanie vám však zabezpečí bohatstvo.” Jim Rohn
„Ten, kto stratí peniaze, stratí veľa. Ten, kto stratí priateľov, stratí oveľa viac. Ten, kto stratí vieru, stratí úplne všetko.” Eleanor Roosevelt
„Ak si myslíte, že nikoho nezaujíma, či ste nažive, skúste nezaplatiť niekoľko splátok.” Earl Wilson
„Úspechu v obchodovaní ešte nikto nikdy nedosiahol honbou za peniazmi, ale pýchou na svoju prácu a hrdosťou, ktorá robí obchod umením.” H. L. Doherty
„Viem zo skúseností, že ľudia, ktorí si za cieľ len viac peňazí, to zriedkakedy dokázali. Na druhej strane ľudia, ktorí vedia, prečo potrebujú peniaze a čo s nimi chcú urobiť, majú lepšiu šancu svoje ciele dosiahnuť.” Rich DeVos
„Chcel by som žiť ako chudobný muž s množstvom peňazí.” Pablo Picasso