Podnikanie

Všetko o tajomnom pláne BOZP

BOZP na pracovisku má svoje špecifiká, ktoré nie je možné obísť (to napokon potvrdzuje aj firma Extéria, o ktorej sa dočítate v mnohých recenziách a referenciách na internete). Úrady by takéto konanie kruto potrestali. Je lepšie nerobiť ramená a nechať si vypracovať detailný plán, ktorý vám kryje chrbát a zároveň uľahčuje prácu a dohľad na ňu.

Povinnosti sa kopia

Práca na stavenisku má mnoho špecifík a je nesmierne dôležité, aby zamestnávateľ pokryl všetky nariadenia a odporúčania vedúce k bezpečnosti na pracovisku. Školenie BOZP je tak nevyhnutné a chráni všetkých zúčastnených. Aj kontroly zo strany úradov sú na staveniskách oveľa prísnejšie a priestor pre kompromisy a dohody je minimálny. Nejde ale len o BOZP a PO v klasickej podobe, ale aj celý rad doplnkových povinností. Jednou z nich je plán BOZP.

Proti srsti

Dlho sa plán BOZP považoval za nadbytočný a mnoho firiem sa ho snažilo obísť. Dnes je situácia iná a obsiahla dokumentácia v mnohom uľahčuje prácu, komunikáciu aj riešenie sporov a problémov. Za plánom totiž nestojí zamestnávateľ, ale zadávateľ stavby zastúpený koordinátorom BOZP. Za ním sa tiahne povinnosť dodať všetky podklady ohľadom staveniska, pracovných postupov, technológiách a rozsiahlych požiadavkách na bezpečnosť práce.

Obávaný plán BOZP

Plán BOZP sa spracováva každej stavbe na mieru tak, aby došlo k maximálnemu krytiu všetkých rizík spojených s prácou a ochranou zamestnancov. Zaistenie bezpečnej a neohrozujúcej práce je tu úplne kľúčové a všetky nastavenia vedú týmto smerom. Ak plán nespracujete alebo koordinátor BOZP svoje povinnosti podcenia, môže oblastný inšpektorát pri kontrole uvaliť pokutu rádovo v desiatkach až stovkách tisíc korún podľa miery previnenia.

Pri pracovnom úraze, ktorému mohol dobre nastavený plán BOZP predísť, je situácia ešte horšia, poisťovne sa dištancujú a náklady sa môžu vyšplhať až k miliónovým čiastkam.

Správna voľba

Koordinátor BOZP nie je človek, s ktorým sa stretnete každý deň. Jeho výber teda nepodceňujte, vyberajte len tie s potrebnými certifikáciami alebo sa rovno obráťte na profesionálnu firmu a špecialistov na dané odvetvie.