Pôžičky

Pôžička pod dohľadom manžela. Čo to znamená?

Nie je pôžička ako pôžička. Záleží na účele, na dobe splácania, na výške splátky. A na objeme peňazí, ktorý potrebujete. Pokiaľ totiž presiahne stanovený limit a ste v manželstve, budete musieť partnera požiadať o povolenie finančne sa zaviazať.

Dvojitá ochrana

Dalo by sa namietnuť, že dospelý človek je zodpovedný sám za seba. A to sa týka práce, bývania a pochopiteľne aj peňazí. Do istej miery je to pravda, ale manželstvo je inštitúciou, ktorá zasahuje do mnohých aspektov života. A rodinný rozpočet je jedným z nich. Predpokladá sa, že medzi partnermi je istá dôvera a hovory o peniazoch, ktoré sú podľa štatistík jedným z najčastejších dôvodov hádok a časovanou bombou v každej diskusii, nie sú tabu. O financiách treba hovoriť otvorene a mať jasnú predstavu o tom, ako s nimi nakladať, kam ich investovať, za čo ich minúť a pochopiteľne aj to, kde si ich obstarať a požičať.

U hypoték, kde sa pohybujete rádovo v miliónoch korún, sa väčšinou upisujú obaja partneri, aby sa ich príjmy spočítali a bolo možné čerpať vyššiu čiastku s výhodnejšími podmienkami. U klasických pôžičiek to ale nie je pravidlo. Jeden z manželov si môže požičať na auto alebo na rekonštrukciu zdedeného bytu. A druhý sa nechce angažovať. To ale neznamená, že by o zámere vedieť nemal.

Dať si vedieť…

A banky toto nepísané pravidlo dodržiavajú. Nechcú, aby ste sa dostali do problémov ohľadom peňazí ani osobných vzťahov. Je to tak v poriadku. Práve preto je nastavená hranica tristotisíc korún. O nižšej sume partner vedieť nemusí, aj iba korún nad ich ale treba hlásiť a dodať banke potrebné potvrdenie, že protistrana súhlasí. Ide o jednoduchý formulár nápadne podobný čestnému vyhláseniu, nič zložitého. Ide len o záruku klienta voči banke, že sa nerútite do problémov.

Nájdu sa ale aj také banky, kde sa na limity nehrajú. Rovnako existujú tie s oveľa prísnejšími pravidlami. Hľadajte takú, ktorá vám ponúkne dobré podmienky pre vašu aktuálnu životnú situáciu, aby ste nemuseli robiť príliš veľké kompromisy.