Financie

Vreckové by malo byť viazané na činnosť

Finančná gramotnosť začína už na prvom stupni základnej školy. Práve v tom čase sa naše deti môžu naučiť, ako pracovať s financiami a ako sa zapojiť do tvorenia vlastného sna. Koľko im dávať vreckové?

Nižší stupeň základky

Keď sa dieťa naučí počítať aspoň do desiatich, je najvyšší čas začať s vreckovým. Samozrejme ešte dieťa bude potrebovať vašu pomoc, ale práve v tejto dobe sa už môže naučiť základy. Začnite tým, že si vyčleníte vlastnú peňaženku alebo pokladničku, kde bude možné oddeliť bankovky od mincí.

Mesačne dajte dieťaťu sto korún a vysvetlite mu, že si za tieto peniaze síce môže kúpiť, čo si pre seba praje, ale malo by smerovať k nejakému cieľu. Tým môže byť vysnívaný hudobný nástroj, športové potreby, alebo hodnotná hračka alebo kniha. Je teda potrebné, aby neutratilo všetko a skôr si peniaze odkladalo.

Školák a študent

Vo vyššom veku, keď si už dieťa alebo študent vie spočítať, čo koľko stojí, sa snažte, aby bolo dieťa zapojené do bežného hospodárenia. Vysvetlite mu príjem vašej rodiny a posielajte svojho potomka často nakupovať. Vreckové by sa v tomto období už malo pohybovať okolo 500 mesačne. Malo by byť ale viazané na pravidelné úkony navyše, ktoré bude dieťa v domácnosti vykonávať. Upratovanie nehonorujte, nie je to práve najlepší návyk do života. Vreckové môže byť udelené napríklad za pomoc ostatným v rámci vašej komunity, za dobrovoľnícku činnosť pre domov dôchodcov alebo deti, a podobne.

Peniaze navyše môže váš študent pravidelne získavať predovšetkým za vlastnú iniciatívu. Vytvorí zaujímavé popoludnie pre miestnych dôchodcov? Rozhodne sa zorganizovať zábavný koncert pre deti v miestnej škôlke? Bude tvoriť dielničky pre deti v rámci jarmoku? Tieto iniciatívy by ste ako rodič mali následne odmeniť. Študenti sa naučia, že čo ich bude baviť a bude prinášať pridanú hodnotu aj ostatným, bude následne odmenené.