Podnikanie

Virtuálny asistent: Práca pre zdravých aj handicapovaných

Vždy ste si priali stať sa súčasťou nejakej spoločnosti, ale kvôli svojmu fyzickému handicapu to nebolo možné? Prácu virtuálneho asistenta môžete vykonávať aj z pohodlia svojho bydliska. Zarobíte si na živobytie a stanete sa súčasťou spoločnosti, o ktorej ste snívali.

Práca z domu? Žiadny problém

Pre mnoho ľudí s fyzickým obmedzením je dnešná doba prínosná. Zatiaľ čo predtým by boli odkázaní na sociálnu pomoc štátu, teraz sa sami môžu aktívne podieľať na svojom príjme a príbehu svojho života. Práce, ktoré je možné z domu vykonávať, sa v poslednej dobe veľmi významne rozšírili. Zatiaľ čo pred rokmi doma pracovali finanční poradcovia alebo zástupcovia niektorej z MLM firiem, dnes je to celý rad ďalších profesií. Virtuálny asistent je jednou z mnohých.

Spolupracujete s rôznymi subjektmi

Mnoho firiem si už nemôže platiť svojich vlastných asistentov, ktorí by sa starali o administratívne záležitosti nárazového charakteru. Preto si čoraz častejšie volia virtuálnych asistentov. A tu prichádza jedna príjemná správa – nikto sa nezaujíma o to, ako asistent vyzerá, alebo či má nejaký handicap. To predstavuje výhodu pre nás, kto máme isté zdravotné obmedzenia. Spoluprácu tak môžete nadviazať s mnohými subjektmi, ktorí si budú objednávať vaše služby. Stačí vám telefón a internet. A funkčný počítač.

Čo je náplňou práce asistenta?

Virtuálny asistent sa venuje bežnej agende danej firmy. Môže sa jednať o zabezpečovaní a objednaní leteniek, o ubytovaní členov firmy na služobnej ceste, alebo napríklad o organizácii mimoriadnych schôdzok a eventov. Skrátka a jednoducho vykonávate všetko, ako by ste boli jedným z členov tímu. Ste tu ale pre viacerých hráčov, čo zvyšuje možnosť vášho zárobku. Môžete sa tiež starať o vybavovanie telefonátov, alebo o e-mailovú korešpondenciu danej firmy.

Prácu virtuálneho asistenta vykonávajú ľudia s voľnou živnosťou, alebo aj osoby, ktoré majú priamo pracovnú zmluvu s niektorou z firiem.