Podnikanie

Rodinné firmy sa dedia z generácie na generáciu

Rodinná firma ako ideálne riešenie vlastnej budúcnosti. Avšak aj vedenie zabehnutého podniku s dlhoročnou tradíciou nie je žiadna výhra. Keď sa nepodarí všetko správne nastaviť, razom sa rodinná firma môže stať hrobom nielen samotného podnikania, ale aj do tej doby fungujúcich rodinných vzťahov. Pokiaľ hodláte svoj klednot odovzdať ďalšej generácii, je potrebné to urobiť čo najlepšie, aby váš rodinný podnik neprišiel „na bubon“.

Z výsledkov prieskumu Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov SR vyplýva, že dve tretiny majiteľov českých rodinných firiem plánujú v nasledujúcich piatich rokoch odovzdať podnik rodinnému príslušníkovi, z toho jedna tretina rodinných firiem je už vo fáze odovzdávania. Rastie ale aj chuť vlastníkov spoločnosť predať, v prípade výhodnej ponuky by s predajom súhlasilo 60 percent majiteľov. Len pre necelú tretinu nepripadá predaj firmy absolútne do úvahy.

Rodinné podnikanie

Rodinné podnikanie má mnoho kladov. Funguje v nej väčšia pospolitosť členov rodiny, je často vnímaná ako rodinná hodnota, ktorú stojí za to rozvíjať, rodinné firmy sa preto môžu spoliehať na veľké podnikateľské nasadenie svojich zakladateľov a členov rodiny. Väčšinou bývajú budované s perspektívou dlhodobej existencie za hranice niekoľkých generácií. Cieľom rodinných firiem totiž nebýva čo najrýchlejšie zbohatnúť, ale skôr vybudovať niečo, čo pretrvá a zaistí obživu nielen generácii súčasnej, ale aj tým nasledujúcim. Preto rodinné podniky oveľa viac ako iné investujú zisky späť do rozvoja svojho podnikania. Majitelia českých rodinných firiem, ktorí sú väčšinou vo veku 50 a viac rokov, tak teraz riešia nástupníctvo. Čím ďalej častejšie ale zisťujú, že ich potomkovia nie sú na prevzatie pripravení. Nejde ani tak o to, že by neboli odhodlaní a pracovití, ale skôr nie sú pripravení prevziať opraty firmy s maximálnou zodpovednosťou.

Samozrejme prešliapaná cestička vašimi predchodcami má určite mnoho výhod, ale predstavuje aj množstvo záväzkov a úskalia. Dôležité je aj oddeliť pracovné záležitosti od tých rodinných, nemiešať ich dohromady a tiež zachovať obe dve roviny v harmónii. Aby firma šliapala ako hodinky, je dôležité rozmaznávať a vážiť si zamestnancov. To by mala byť priorita číslo jedna. Predsa len oni sú tí, ktorí Vám pomáhajú sa rozvíjať a rásť. To, či to budú členovia rodiny alebo nie, už je len na vás.