Podnikanie

Kontakty a komunikácia sa nesmú stať ľahostajnosťou

Podnikanie a samotný podnik je založený na jednom celku. Iste to vidíte, aj keď nevlastníte žiadnu spoločnosť. Nápad a majiteľ nápadu – to je základ, vďaka ktorému je možné dosiahnuť veľké a slávne firmy. Potom (ako príde samotná realizácia) je potrebné urobiť nespočetné množstvo krokov. Medzi ne patrí rozhodne prieskum trhu a následná analýza toho, či majú potenciálni klienti o daný produkt záujem. Pokiaľ všetko smeruje k tomu, že firma bude naozaj fungovať v zelených číslach, nič nebráni jej realizácii.

V tomto okamihu sa z firmy stáva onen celok. Pre podnikateľov a majiteľov tzv. „druhá rodina“. Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o zamestnancov, o ich nadriadených, o kontakty – všetko spoločne tvoria spoločnosť. Bez vzájomného rešpektu a učenia sa od seba nemožno vybudovať nič ako skládku.

Veľký dôraz by sa mal dávať na komunikáciu. Ak je zlá, aj vzťahy vo firme alebo mimo nej sú zlé. A udržiavanie kontaktov je pre majiteľa podniku skutočne dôležité.

Kontakty zaručujú nielen dobré partnerstvo, ale aj priateľstvo

Neberte svojich obchodných partnerov, odberateľov či dodávateľov len ako niekoho, s kým firma ľahko funguje. Vážte si ich ako svojich priateľov. Poväčšine to priatelia aj sú, veď aj na obchodných schôdzkach nehovoríte iba o spoločnom obchode. Ak ich budete mať za priateľov a oni budú zdieľať rovnaké pocity, nevzniknú spory a nebudete sa musieť báť o budúce zrušenie vašej spolupráce. Ak sa spriatelíte so svojimi partnermi, budete mať zaručené aj férové konanie.

Zmena v podniku, nie v komunikácii

Často vám rôzne partnerstvá ale aj vaši zamestnanci dodajú impulz k akejsi zmene, ktorú môžete urobiť. Žiadna zmena by sa však nemala týkať dobrej komunikácie so všetkými ľuďmi vo vašom celku, teda v spoločnosti. Aj keď sa rozhodnete k akémukoľvek radikálnemu kroku, s ktorým príde veľká zmena, nech potom nezasahuje do vzťahov vás a vašich partnerov a zamestnancov.