FinanciePodnikanie

Prináša zmena letného a zimného času ešte nejaké efekty našej ekonomike?

Vždy, keď sa blíži striedanie letného a zimného času, začne sa intenzívnejšie diskutovať o jeho význame. Hlavným argumentom pre jeho striedanie bývali ekonomické dôvody, avšak teraz sa už dlhšiu dobu stále častejšie ukazuje, že už to pravdepodobne dávno nie je pravda. Situácia už je iná ako pred rokmi. Ako to teda s efektivitou striedanie času skutočne je? Naozaj má nejaký zmysel alebo nie?

Usporíte iba minútu práce

Analýzy ekonómov, ktoré sa tejto téme venujú, skutočne potvrdzujú, ekonomický efekt striedanie času je mizivý. Uvádza to napríklad aj štúdie analytika Michala Skořepa. Podľa neho zmeny prináša úspory elektriny vo výške asi 30 miliónov korún. Akokoľvek sa niekomu taká suma môže zdať vysoká, v kontexte celej našej ekonomiky to tak nie je. Ide totiž ani nie o tisícinu hrubého domáceho produktu. Možno vám toto nepripadá nijako zvlášť názorné, proste tisícinu HDP si ťažko dokážete predstaviť. Pre takýto prípad však Skořepa ponúkol názornejšie porovnanie. Keď za jeden rok v kalendári máme asi 252 pracovných dní, časové posuny prinesú toľko, ako keby ľudia pracovali denne o minútu dlhšie. Z toho už jasnejšie vyplýva, že ide naozaj o zanedbateľnú záležitosť, ktorá sotva prinesie niečo podstatné.

Rastú rizika zdravotných problémov

Argument, že bol letný čas zavedený práve kvôli energetickým úsporám, preto už nadobro stratil svoj zmysel. Okrem toho je potrebné brať do úvahy aj jeden ďalší často uvádzaný aspekt zmeny času, a síce neprirodzený zásah do ľudského biorytmu. Keď sa napríklad nútene budíte o hodinu skôr, ako ste zvyknutí, prvá hodina vášho dňa bude značne neproduktívny, a to sa samozrejme významne premietne aj do začiatku vášho pracovného dňa. Tiež to neprehliadnuteľným spôsobom ovplyvňuje zdravotný stav jedincov. Vyvoláva to únavu, ospalosť nesústredenosť a napríklad súvislosť medzi spánkovými ťažkosťami a rizikom vzniku obezity už je tiež preukázaná. Napriek tomu ale česká vláda rozhodla o tom, že u nás letný čas bude aj počas ďalších piatich rokov, a to napriek tomu, že ako európska komisia, tak českej ministerstvo práce a sociálnych vecí chápe, že úspory sú mizivé.