Podnikanie

Poznáte dôvody, prečo začať podnikať už na vysokej?

Väčšina vysokoškolákov po štúdiu začne budovať kariéru zamestnanca, nie však všetci. Ak patríte medzi tých, ktorí si svoju budúcnosť predstavujú vo vlastnom podnikaní, možno už premýšľate kedy začať. A platí že čím skôr – tým lepšie. 

K vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti stačí navštíviť ľubovoľný živnostenský úrad, ktorý nemusí korešpondovať s vaším trvalým bydliskom, a ohlásiť začatie živnosti. Vyplníte iba jednotný registračný formulár a živnostenský úrad pritom sám informuje ostatné inštitúcie ako zdravotnú poisťovňu, okresný správu sociálneho zabezpečenia a finančný úrad. 

Pre niektoré činnosti nie je dokonca živnostenský list podmienkou, týka sa to napríklad hudobníkov, hercov či spisovateľov. 

Tip: Z úspešného podnikania samozrejme plynie aj príjem. Tým sa vám ponúka možnosť uľahčiť si štúdium, napríklad vypracovaním bakalárskej práce na zákazku. Mnohým študentov využívaný spôsob vám uvoľní ruky k rozvoju vlastného podnikania. 

Študenti neplatia zdravotné a sociálne poistenie 

Každá osoba samostatne zárobkovo činná musí v Česku mesačne hradiť aspoň minimálne zdravotné poistenie, aj keď je v strate. Za študentov mladších ako 26 rokov platia zdravotné poistenie štát, preto odvádza zdravotné poistenie jednorazovo, podľa dosiahnutého hospodárskeho zisku. V prvom roku podnikania tak počas roka neplatia žiadne zdravotné poistenie a v ďalšom roku platí preddavky podľa skutočného príjmu. Takže motivácia pre podnikanie už pri štúdiu je jasná – významne ušetríte. 

Študent nejde do takéhoto rizika 

Každé podnikanie je samozrejme určitým rizikom, bez toho to ani nejde. Iné riziko je však pri štúdiu, kedy nemáte väčšie záväzky a nie ste na príjmoch z podnikania plne závislí a iné, keď už máte rodinu a hypotéku. Môžete si tak dovoliť väčší risk a pritom podstupovať menšie riziko – to sa oplatí. 

Tip: Podnikaním pri štúdiu vždy podstupujete jedno veľké riziko – že nebudete stíhať ani jedno, ani druhé. S tým vám pomôže služba vypracovanie seminárnych prác. 

Študenti môžu uplatniť rôzne zľavy 

Študenti si z dane môžu odpočítať nielen vynaložené náklady a uplatniť zľavu na daňovníka, ale tiež si môžu odpočítať zľavu na študenta. Všetky ostatné výhody sa potom u študenta uplatní rovnako ako u ostatných. Teda ak máte malé dieťa, potom odčítajú aj zvýhodnenie na dieťa, a ak máte nezamestnanú partnerku či partnera, ktorého živíte, môžete uplatniť i jej / jeho zľavu na daňovníka ako zľavu za partnera, ktorého živíte.