Podnikanie

Naučte svoje deti podnikať už na strednej škole

Často sa čudujeme, že sa mnohí študenti, ktorí ešte len urobili maturitnú skúšku, vrhajú do sveta podnikania. Mnohí naozaj ani na zlomok sekundy neuvažujú o vysokej škole, čo môže byť pre nich závratné. Lenže oni veľmi dobre vedia, že v dnešnom svete nie je vysoká škola nič dôležité. Ak majú svoje vízie a svoje sny, prečo by mali ísť na niekoľko rokov študovať, keď im napríklad škola v ich sne nepomôže? Je to iba v tomto prípade strata času.

Niektorí ľudia sa naozaj môžu diviť, že sa študenti sotva po absolvovaní strednej školy vrhajú do svojho vlastného podniku. Pokiaľ však študenti mali na svojej škole predmet či záujmový krúžok nazvaný „aplikovaná ekonómia“, potom sa nie je čomu čudovať, pretože práve tento predmet ich mohol nadchnúť do ďalších rokov, mohol ich nadchnúť pre svet podnikania. Práve tento predmet je totiž niečo, čo dá študentom skutočné skúsenosti a vedomosti, ktoré v iných predmetoch nedosiahnu.

Čo je to?

Predmet aplikovaná ekonómia je väčšinou povinný predmet na stredných školách, ktoré majú ekonomické zameranie. Na gymnáziách sa väčšinou jedná iba o záujmový krúžok, ktorý môžu, ale tiež nemusia študenti navštevovať. Je to však niečo výnimočné. Tento predmet je možný vďaka projektu JA Czech, ktorého zakladateľa je Tomáš Baťa. Práve tento projekt umožňuje aj osemnásťročným študentom záväzne a úplne reálne podnikať.

Čo to študentom prinesie?

Rozhodne im to prinesie skúsenosti. Budú si môcť vyskúšať, ako vlastne podnikanie funguje, čo všetko to obnáša, ako sa vlastne hľadajú zamestnanci, ako sa dumá nad predmetom, s ktorým vstúpi na trh. Prezident spoločnosti navyše bude samozrejme rozhodovať o všetkom, čo sa v podniku deje, bude volať riaditeľa oddelenia, bude sa starať o papiere.

Študenti sa tak skutočne naučia, ako to v takej spoločnosti chodí. Je to veľmi prínosné. Navyše môžu byť samozrejme za svoju ročnú usilovnosť dostatočne ocenení, pokiaľ sa dobre prezentujú na veľtrhu týchto študentských firiem z celej republiky. Práve tu medzi sebou budú súťažiť a prvá z nich bude prezentovať Českú republiku na celoeurópskom finále.

Pokiaľ si nikto nebude chcieť počas konca školského roka študentskú firmu prenechať, potom bude zrušená, rovnako ako bývajú zrušené všetky reálne firmy.