Podnikanie

Mladiství na brigádach a BOZP

S letom sa nespája len horúce dni, ale aj brigády. Počas dlhých letných prázdnin si chcú mladiství študenti privyrobiť, chcú si zarobiť peniaze na niečo, po čom dlho túžia. V súčasnej dobe je o brigádnikov naozaj veľký záujem. Predsa len sa českí zamestnávatelia stále stretávajú so zamestnaneckou krízou. Nemajú kým obsadiť voľné pracovné pozície, a tak sú brigádnici počas leta doslova spásou. Lenže aj na mladistvých brigádnikov sa vzťahuje BOZP.

Mať vyriešené BOZP čiže bezpečnosť práce je niečo, na čo sa nesmie zabúdať. Je to povinnosť stanovená zákonom, kedy jej nevyriešeniu je trestané nemalú pokutou. Bezpečnosť práce sa vzťahuje napokon aj na zamestnanca mladistvých čiže na brigádnikov.

Zamestnávate mladistvého brigádnika? Vieme, čo konkrétne je potrebné dodržiavať či mať vyriešené v súvislosti s BOZP. Keby toho bolo na vás predsa len moc, obráťte sa na odborníkov z firmy Extéria.

Mladiství brigádnici a BOZP

S mladistvými brigádnikov nie je možné uzavrieť dohodu o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách.
Každý zamestnávateľ musí viesť zoznam mladistvých zamestnancov, ktorým ponúkne prácu a ktorí u neho budú pracovať. V tomto zozname sa vždy musí uviesť nielen meno a priezvisko daného mladistvého brigádnika, ale tiež sa musí uverejniť dátum narodenia a druh práce, ktorý bude vykonávať.
Mladiství zamestnanci či mladiství brigádnici nesmie predávať alkoholické ani tabakové výrobky. Stanovuje to zákon týkajúci sa ochrany pred škodlivými účinkami návykových látok.
mladiství brigádnici