Pôžičky

Chcete si vziať hypotéku? Zoznámte sa s typmi hypotekárnych úverov

O hypotéky dnes nie je taký záujem ako kedysi. Dôvodom sú prísne pravidlá týkajúce sa získania hypotekárneho úveru, tiež sú dôvodom vysoké ceny nehnuteľností. Ak vás však ani jedna vec nezastrašila a pokiaľ práve kráčate do banky, oplatí sa vedieť, aké hypotekárne úvery vám môžu. byť ponúkané alebo aké hypotekárne úvery vlastne existujú.

Všeobecne možno hypotekárne úvery rozdeliť na dva základné typy, a to podľa účelu využitia. Hypotekárne úvery máme buď účelovej, alebo neúčelové. Vždy je rozhodujú to, ako banka bude definovať možné spôsoby poskytnutia finančných prostriedkov.

Čo sú to účelové hypotekárne úvery

Ak by sme sa najskôr zamerali na účelové hypotekárne úvery, povedali by sme, že sa jedná o hypotekárny úver, ktorý musí mať vopred definovaný účel. Všeobecne sú účelové hypotekárne úvery dávané človeku pre zabezpečenie potrieb bývania.

Najčastejšie sa hypotekárne účelové úvery získavajú na kúpu nehnuteľnosti alebo stavebného pozemku, často sa schvaľujú aj za zámerom vystaviť nehnuteľnosť, rekonštruovať alebo modernizovať nehnuteľnosť či opraviť nehnuteľnosť. Tiež sa schvaľujú za zámerom splatiť úver či pôžičku, ktorá bola použitá na investíciu do nehnuteľností, prípadne sa slúži na získanie vlastníckeho podielu na nehnuteľnosť.

Najčastejšie býva objektom účelového úveru stavebný pozemok alebo nehnuteľnosť, ktorá priamo slúži na bývanie, ďalej tiež býva predmetom nehnuteľnosť užíva nehnuteľnosť alebo bytový alebo prevádzkový dom.

Hypotekárne úvery sa delia aj podľa spôsobu splácania

Ďalším rozlíšením hypotekárnych úverov je podľa doby či spôsobu splácania. Rozlišujeme takzvanú anuitnej hypotéku, kedy klient celú dobu trvania úveru spláca rovnakú mesačnú splátku prerokovanou a dohodnutú v zmluve), ďalej tiež progresívny hypotéku, kedy klient zo začiatku platí nižšie mesačné splátky, postupne sa navyšujú. A existuje aj degresívne hypotéka, kedy klient platí z počiatku vyššiu mesačnú splátku, ktorá sa neskôr znižuje.