Podnikanie

Manažéri ako majstri improvizácie?

Byť zamestnaný je v dnešnej dobe skutočne potrebné. Predsa len bez peňazí by sme dnes neurobili už vôbec nič. Existujú však tri skupiny ľudí. Jedna skupina zamestnancov je tá, ktorá je úplne nespokojná so svojou prácou, ale nemá rada zmenu, teda zostáva v zamestnaní. Druhou skupinou sú ľudia, ktorí sa neboja zmien – ktorí buď odídu, pretože je práca nebaví, a nájdu si inú, alebo ktorí sú so svojou prácou spokojní, preto zmenu nepotrebujú. A tretí skupinou sú tí zamestnanci, ktorí sa chcú neustále posúvať vyššie. Našťastie v každom zamestnaní môžete postupovať vyššie, dokonca už po skúšobnej dobe sa môžete stať takým manažérom. Mimochodom, vedeli ste, že manažéri sú majstrami improvizácie?

V súčasnej dobe sa svetu ukázala hra, ktorá preveruje hlavne manažérov, ale samozrejme tiež aj bežných zamestnancov podniku. Jedná sa o hru, ktorá sa volá FactOrEasy a je určená všetkým v podniku. Táto počítačová hra stimuluje prevádzku a riadenie podniku, študuje hlavné rozdiely medzi českými a zahraničnými manažérmi.

Aj keď je táto hra pomerným nováčikom a aj keď ju ešte len skúša menšie polovica manažérov, aj tak máme k dispozícii priebežné výsledky, nad ktorými sa pousmejete či ktorým sa budete diviť.

Ako Česi v hre stojí?

Zatiaľ sa ukázalo, že Česi nie sú práve najlepšie v koncepcii. Nemajú premyslenú koncepciu, nevedia, ako v hre postupovať ďalej. Na druhej strane sa však úplne bravúrne vysporiadajú s krízovými situáciami, vie dokonale improvizovať. Improvizácia je vlastnosť, ktorá sa v dnešnom svete skutočne cení.

Ako sú na tom zahraničné manažéri?

Manažéri v zahraničí sú oveľa lepšie v stratégii, vie oveľa lepšie popísať stratégiu, vie sa podľa nej riadiť. U českých manažérov je to skutočne problém. Samozrejme nakúpime materiál, vyrobíme produkty, predávame ich, ale ako keby bez cílně, čo by tak byť rozhodne nemalo.