Podnikanie

Klaďte firemné vzdelanie na prvé miesto

Byť v dnešnej dobe bez zamestnania – to je doslova depresívne situácia, pretože bez peňazí to v dnešnej dobe naozaj nejde. Žiť sa bez nich dá, ale veľmi ťažko, preto sa nie je čomu diviť, keď aktuálne zamestnanci drží svoje pracovné miesto zubami nechtami. Napriek tomu je však teší aj aktuálnej situácie na trhu, pretože nedostatok pracovníkov im utvrdzuje to, že ich pozície im zostane ešte nejakú tú chvíľku. Preto prichádza za zamestnávateľom a navrhujú mu možné benefity, o ktoré by mali záujem a ktoré je na danom mieste udrží. Vďaka tomu, že zamestnávateľ si nemôže dovoliť ďalšie výpovede na stole, vyhovie požiadavkám zamestnancov. Pre neho je taká zhoda len dobré, pretože u neho budú zamestnanci spokojní. Navyše benefity, ktoré zamestnanci požadujú, sa väčšinou týkajú predovšetkým firemného vzdelávania, nie príplatkov či zvyšovanie platov.

Možnosť kariérneho rastu je čím ďalej potrebnejšie benefit, ktorý začínajú hľadať aj záujemcovia o prácu. Ak nevedia, ako sa rozhodnúť, potom sa rozhodnú predovšetkým pre pozíciu, na ktoré ponúkajú túto možnosť, aj keď by bola menej platená. Moc dobre si totiž uvedomujú, že ak sa rozhodnú vzdelávať sa pri zamestnaní, môžu onedlho čakať aj povýšenie, ktoré im bude s radosťou udelené. Potom už vyšší plat príde sám. Niet sa teda čomu čudovať, keď s takýmto uvažovaním ľudia volia práve benefit firemného vzdelávania.

Koľko percent túto možnosť požaduje?

Spoločnosť EdAssist sa rozhodla urobiť prieskum, vďaka ktorému by sa dozvedeli, čo je pre zamestnancov kľúčové, aby prijali ponúkanú pozíciu v zamestnaní. Šesťdesiatpäť percent bolo pre možnosť firemného vzdelávania. Predovšetkým o túto výhodu majú záujem ľudia z mladšej generácie, pretože tí si veľmi dobre uvedomujú kariérny rast a ako je to dôležité. Pracovníci nad päťdesiat rokov už o túto výhodu nejako záujem nemajú. Tí by uvítali radšej možnosť trinásteho a štrnásteho platu.