Financie

Keď si poisťujeme elektroniku, mali by sme byť ostražití

Elektronika dnes nie je nič lacného. Mali by sme mať neustále na pamäti, že na elektroniku si zarábame dlhšie ako na čokoľvek iné. Ľudia často volia nákup na splátky, keď kupujú televíziu alebo notebook. Najmä v tomto prípade by mali tiež investovať do poistenia, nechcú predsa prísť o elektroniku skôr, než ju splatí. Poistenie elektroniky nie je vôbec zlá vec. Predsa len krádeže sa dejú dnes a denne, rovnako tak každý deň môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nepatrí do reklamácie. Pár stoviek navyše za poistenie nás už snáď nezabije, navyše nám v prípade neopraviteľného poškodenia môže prísť vhod. 

Poistiť si elektroniku – to je krok, na ktorý by sme nemali zabúdať. Elektronika ako taká je potrebná, dnes už si bez nej nedokážeme predstaviť náš život. Ako už bolo spomenuté, nejedná sa ale o nič lacného, a tak by sme nad poistením nemali váhať. Avšak skôr, než na nejaké poistenie kývneme, by sme mali zistiť dopredu niekoľko informácií. 

Na aké riziká sa poistka vzťahuje? 

Nie je poistka ako poistka. Než podpíšete poistku, ktorá je na prvý pohľad veľmi lákavá, mali by ste si ujasniť, na čo konkrétne sa vzťahuje, nech neskôr nie ste prekvapení. Najčastejšie sa vzťahuje na poškodenie a zničenie vecí cudzou osobou či treťou osobou, tiež sa vzťahujú na krádeže či stratu vecí. Nie každá poisťovňa ale ponúka poistky na elektroniku vzťahujúce sa na všetky možné a častá riziká. Niektoré poisťovňa uhradí stratu, iná nie, niektoré zaplatí opravy, iná nie. Informujte sa. 

Informujte sa o výlukách 

Čo každého prekvapí, sú výluky. Tie sa nachádza v každej poistke, nezáleží na tom, či je to poistka na auto alebo poistka vzťahujúce sa na domácnosť. V každej poistke je háčik a tento háčik musíte nájsť zavčasu – teda skôr, než dôjde k podpísaní a uzatvorenie poistky. 

Výluky sa nájdu aj pri poistení elektroniky. Informujte sa o nich hneď, nech neskôr nie ste prekvapení. Niektoré poisťovne nemusí zaplatiť škody, ktoré označí za úmyselné, iné môžu požadovať schválenie servisu.