Podnikanie

Existujú riziká dlhodobého výkonu práce zamestnanca zo zahraničia?

Home office sa v niektorých typoch zamestnaní dá vykonávať prakticky odkiaľkoľvek na svete. Ako sa na to pozerá legislatíva?

Výkon práce na diaľku

V zákonníku práce sa dočítate o úprave výkonu práce na diaľku. Táto problematika je upravená v rámci zákona číslo 262/2006 Zb. Nečakajte ale obsiahle state, predsa len tento zákon vznikal v čase, keď sa nám o pandemickom home office ani nesnívalo.

Pozor na daňové odvody

Zamestnávateľ nie je žiadnym spôsobom nútený vyhovieť svojmu zamestnancovi, pokiaľ si bude priať vykonávať svoje zamestnanie zo zahraničia. Niektorí zamestnávatelia túto možnosť stále vylučujú, pretože poskytuje niekoľko rizík.

Ako prvé je potrebné ustrážiť, aby sa váš zamestnanec nestal v mieste, kde sa zdržiava, daňovým rezidentom. O tom rozhoduje väčšinou miesto jeho bydliska, alebo aj dĺžka pobytu na území daného štátu. Táto problematika je upravovaná každým štátom individuálne av mnohom sa líši.

Pokiaľ bude váš zamestnanec v zahraničí v rámci Európskej únie, platí tu pravidlo štátu miesta výkonu činnosti. Zamestnanec by tak začal podliehať právnym predpisom sociálneho zabezpečenia členského štátu, na ktorého území pracuje. A to aj v prípade, že jeho zamestnávateľ je z iného štátu. Musíte si teda ustrážiť, aby ste správne nastavili platby za odvody na poistné v štáte, kde sa váš zamestnanec nachádza.

Čo tu vôbec úlohu nehrá, je mena, v ktorej je zamestnancovi vyplácaná mzda, alebo štátna príslušnosť zamestnanca. To úrady nezaujíma.

Pozor aj na BOZP

Ako zamestnávateľ ste stále zodpovední za poučenie svojich zamestnancov o základoch a pravidlách BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je nielen nutné dodržiavať, ale aj pravidelne školiť. Zamestnanec tak musí svojím podpisom potvrdiť to, že sa s pravidlami oboznámil, a že vykonáva svoju prácu v priestoroch, ktoré sú v súlade s BOZP a PO. Stále je pritom nutné znižovať riziká vzniku pracovného úrazu na pracovisku, hoci ide o zahraničnú lokáciu.

Mimo Európskej únie je celá problematika ešte o niečo zložitejšia, pretože si ju každý štát upravuje podľa svojho.