Podnikanie

3 chyby v komunikácii so zákazníkmi

Správne nastavená komunikácia s klientmi je dnes kľúčová pre akvizíciu nových klientov. Ktorých chýb sa vyvarovať, aby ste nestratili dobré meno a vaša firma mohla ďalej rásť?

Nemáte žiadne firemné hodnotenie

Dnes je konkurenčné prostredie natoľko silné, že už nestačí len mať dobré produkty a služby. Je nutné pracovať aj na marketingu a imidžu firmy. Firemné skúsenosti je prospešné pre všetky strany – vám pomáha nájsť nových zákazníkov, klientom potom zistiť, ktorá firma je spoľahlivá. Hodnotenie firiem je kľúčové práve pre akvizíciu nových zákazníkov. Každý z nás si predsa prajeme spolupracovať so subjektmi, ktoré sú spoľahlivé as ktorými majú dobré skúsenosti aj ďalší ľudia.

Obviňujete klienta

Pri hodnotení firiem ešte chvíľu zostaneme. Niekedy sa totiž stane, že sa stretnete s človekom, ktorý u vás spokojný nebol. Môže ísť o reálnu situáciu, kedy ste skutočne pochybili, alebo iba o zákazníka, ktorý je takto nastavený a nie je spokojný nikde a s ničím. Teraz je na vás, ako túto situáciu uchopíte. Pokiaľ reagujete na jeho hodnotenie emotívne a snažíte sa mu jasne vysvetliť, že ste v práve, nič tým nezískate. Naopak poďakovanie a ospravedlnenie, aj keď je pravda úplne na vašej strane, vám priláka ďalších klientov. Sú to predsa práve oni, kto recenzie čítajú.

Komunikáciu odkladáte

Podobne chybné, ako nereagovať na recenzie svojich zákazníkov, je aj dlhé oneskorenie v komunikácii. Pokiaľ vám klient zašle e-mail, jedná sa o jeho rozhodovací proces, kedy uvažuje, či aj u vás nakúpi vaše produkty alebo služby. Všeobecne platí, že je klient ochotný čakať jeden deň, kým mu odpoviete. Dlhšie oneskorenie už znamená prechod k vašej konkurencii. Ak vám trvá zistiť si potrebné informácie dlhšie, nových zákazníkov úplne strácate.

Komunikácia je kľúčová pre dobré meno vašej firmy. Nastavte si toto umenie tak, aby pracovalo vo váš prospech.