Financie

Dôvody, prečo nejde zaplatiť na internete

Iste sa to stalo aj vám – chceli ste zaplatiť objednávku, ktorú ste práve urobili vo vašom obľúbenom e-shopu, ale bohužiaľ vám to hlásilo, že bola platba zamietnutá alebo že platba vôbec nemohla byť vykonaná. A v takom okamihu ste si pokladali otázku, a síce čo za tým stojí? Prečo nešlo vykonať platbu? Prečo nešlo zaplatiť na internete? Dôvodov mohlo byť naozaj veľa.

Pozrime sa preto na najčastejšie dôvody, ktoré stoja za nemožnosťou zaplatiť v internetových obchodoch. Kým niekedy je na vine zlý odpis čísla karty alebo nedostatok hotovosti, inokedy za to môže niektorý z nižšie uvedených dôvodov.

Prekročili ste limit na karte

Ste si moc dobre vedomí toho, koľko na vašom bankovom účte je? Potom dôvodom nemôže byť to, že nemáte dostatok peňazí na karte. Problémom však môže byť limit, ktorý ste možno prekročili. Je preto dobré si skontrolovať, aké sú vaše maximálne nastavené limity pre internetové platby. Väčšinou bývajú veľmi nízke, a to hlavne u nových kariet.

Na karte sú nastavené dva limity, a to objemové limity a limity týkajúce sa počtu vykonaných platieb. Kým objemovými limity sa myslí maximálna povolená čiastka za jednu platbu, počtom platieb sa rozumie maximálny povolený počet platieb za jeden deň.

Zavreli ste platobnú bránu príliš skoro

Veľmi častým problémom, prečo sa platba, je, že ste zavreli platobnú bránu príliš skoro. Mnoho ľudí skôr, než sa stihne platba spracovať, zatvoria platobnú bránu krížikom, a tým teda preruší prebiehajúcu platbu. K prerušeniu platby dôjde aj vo chvíli, keď počas spracovávania stlačíte tlačidlo „späť“ nachádzajúce sa väčšinou tesne pod kolónkou spracovávanie. Ak sa vrátite tlačidlom „späť“, platba logicky neprebehne rovnako ako vo vyššie uvedenej situácii.

Medzi ďalšie dôvody, prečo neprebehla platba na internete, patrí aj platba s časovým obmedzením, chyba na strane e-shopu alebo výpadok platobnej brány.