Financie

Deti nevedia hospodáriť s vreckovým, naučte je to – poradíme

Ak začnú deti chodiť do základnej alebo na strednú školu, rodičia sa rozhodnú im dávať určité vreckové. To by ich malo uživiť počas prestávok. Väčšina rodičov dáva týždenné vreckové s tým, že cestovné hradí rodičia, deti si teda svoje vreckové môžu užiť akokoľvek – môžu si za to niečo kúpiť, môžu to vraziť do sladkostí, môžu ísť na nejaký výlet. Je to skrátka na nich. Avšak v poslednej dobe sa ukázalo, že vreckové deťom nestačí. 

Podľa prieskumov dostáva vreckové zhruba 85 percent študentov v Českej republike. Väčšinou deti na základnej škole dostávajú týždenné vreckové okolo stokorunáky, študenti už dostávajú viac. Lenže ukazuje sa, že deti aj študenti sú schopní minúť viac ako päťsto za mesiac len za hlúposti a že im ich vreckové nevystačí ani na pár dní. Kde je teda chyba? 

Deti nevie hospodáriť 

Ukazuje sa, že deti bohužiaľ nevie hospodáriť. Rodičia sa však môžu pokúsiť o nápravu. Chce to urobiť len pár razantných krokov a byť tvrdí, neústupní. Môžu naučiť hlavne svoje stredoškolské deti naučiť hospodáriť, a to len jedným jediným, ale veľmi účinným spôsobom. Zaobstará im kartu. 

Karta by mohla vo väčšine prípadov pomoct. Je to hlavne preto, že vďaka karte sa nastolí určité pravidlá. Poďme si povedať, ako karta vlastne môže pomôcť k tomu, aby sa teenageri naučili hospodáriť. 

Vreckové na mesiac, nie na týždeň 

Rodičia by mali zvážiť výšku vreckového, ktorá sa bude pravidelne zasielať na účet deťom. Do tejto sumy by mal spadať obed, ďalej tiež cestovné a potom niečo navyše, na útratu. Dajme tomu, že to budú pri dnešných cenách za obedy zhruba dvetisíc korún. S tými však deti musia vyžiť celý mesiac. Neexistuje, aby si za vami prišli požičať na autobus, pretože práve autobus už je zahrnutý do vreckového. Deti sa tak naučia tomu, že sú sebestačné. Začnú si rozvrhovať svoje financie a naučia sa tak hospodáriť. Na zvyšovanie vreckového potom ani nepríde reč.