Financie

Spoločné oddĺženie manželov

Oddĺženie manželov sa vždy vykonáva spoločne, pretože tiež dlhy spadajú do spoločného majetku manželov a v tomto prípade sú teda oba vzájomne spoludlžníkov svojich umorovaných dlhov. Oddĺženie sa riadi konkurzným zákonom a pre manželov je dobrou voľbou, ak si so svojimi dlhmi už naozaj nevedia rady. V špecifických prípadoch môžu manželia toto oddlženie podstúpiť aj každý zvlášť, ale to ide iba za predpokladu, že sú tieto dlhy výlučne manžela alebo manželky, alebo v prípade, kedy v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov predstavujú únosnú čiastku. 

ako postupovať 

Spoločný návrh na oddĺženie manželov sa podáva na k tomu predpísanom formulári. Do formulára sa uvádzajú najmä závislé osoby vrátane všetkých povinností daných súdom. Ďalej sa prikladá aj zoznam všetkých záväzkov spolu so všetkými identifikačnými údajmi veriteľov a k tomu aj zoznam majetku vrátane pohľadávok. Manželia oba tieto zoznamy nakoniec podpíšu a uvedú, že sú informácie na nich správne a úplné. Zároveň s odstránením dlhu musia obaja manželia výslovne súhlasiť, pretože ich vlastný majetok bude počas procesu pri oddĺženie speňaženia a tým aj považovaný za majetok, ktorý patrí práve do spoločného majetku. Ak chcete naozaj podať návrh na spoločné oddĺženie, je v každom prípade lepšie kontaktovať odborníka, ktorý tento dokument dôkladne pripraví za vás a poriadne sa uistí, že všetky kroky budú vykonané naozaj správne. Laik, ktorý nemá žiadne skúsenosti a nerozumie tomu, sa totiž veľmi ľahko dopustí chyby, pre ktorú návrh nemusí byť vôbec prijatý a predĺži čakanie prípadných veriteľov. 

Prednosti spoločného oddĺženie manželov 

Výhody spoločného oddĺženie manželov, pre ktoré sa musíte doma rozhodnúť, sú najmä tie, že záväzky uzavreté spoločne sa tiež započítavajú len raz, čo vedie veľmi často k výraznému zníženiu vášho spoločného dlhu. Ak budete riešiť oddĺženie každý zvlášť, tak musíte uvádzať jednak samostatné, a jednak aj spoločné záväzky. Ďalšou výhodou môžu byť nižšie náklady na insolvenčného správcu, ktoré pre vás budú rozložené na dobu 5 rokov v mesačných splátkach a celkovo vám vyjdú o dosť nižšia, než keď by ste sa takto oddlužovali každý samostatne. Spoločné oddĺženie manželov je výhodné z praktického hľadiska, pretože šetrí váš čas, ale aj z finančných dôvodov, pretože dosť ušetríte.