Podnikanie

Bezpečné ošetrovanie hospodárskych zvierat. Pamätajte na BOZP

Chov hospodárskych zvierat je ošetrený z hľadiska BOZP a je nutné pravidelne vyhodnocovať možné riziká, aby nedošlo k poškodeniu pracovníkov v poľnohospodárstve. Teraz si uvedieme, ako by ste mali postupovať počas ošetrovania hospodárskych zvierat.

Ako sa zvieratami zaobchádzať

Školenie pracovníkov BOZP je povinné zo zákona a ďalej by ste ich mali vykonávať aspoň raz ročne. Predchádzate tak vzniku poranení svojich pracovníkov.

V prípade zaobchádzanie so zvieratami by malo byť správanie pracovníka pokojné, vľúdne a rozhodné. Tu je potrebná obratnosť aj kladný vzťah k zvieratám. Pracovník by mal poznať správanie zvierat, s ktorými pracuje a vytvárať návyky, aby došlo k eliminácii poraneniu.

Riziká práca s hospodárskymi zvieratami vzrastajú vo chvíli, kedy je nutné napríklad trvalo uviazaná či ustajnené zvieratá premiestniť. Tu je nutné počítať s ich nepredvídateľnou reakciou.

Zviera pracovník nikdy nesmie dráždiť a týrať. Pristúpiť by k nemu mal až potom, čo ho na to hlasom upozorní.

Je zakázané sa približovať k ležiacemu zvieraťu, pokiaľ sa nejedná o choré zviera. Pokiaľ sa bude pracovník približovať k nebezpečnému zvieraťu, je nutné, aby bol istený ďalším pracovníkom.

Ako zvieratá čistiť

Čistenie zvierat je nielen hygienickú podmienkou, ale tiež prospieva ich celkovému zdravotnému stavu. U hovädzieho dobytka sa pristupuje ku zvieraťu zo strany, kde je voľný priestor. Pokiaľ sa jedná o zvieratá, ktoré sú ustajnené na hlboké podstielke, zvieratá sa čistia spolu s odstránením znečistené podstielky.

Ako zvieratá prevádzať

Táto fyzicky náročná práca je potrebné vždy, keď dochádza k premiestneniu zvieraťa. Pre bezpečné premiestnenie hospodárskeho zvieraťa je nutné použiť ohlávku s vodiacou šnúrou, tyčou alebo remeňom. Jeho druhý koniec nesmie mať pracovník nikdy omotaný okolo svojej ruky.

Keď je nutné nahnať zvieratá do naháňacie uličky, pracovník musí byť vždy za bezpečnú zábranou.

Počas inseminácia, odrohovanie, strúhanie paznechtov alebo kovania je vždy nutné zaistiť, aby bolo na mieste dostatok kvalifikovaných pracovníkov.