Podnikanie

Ako sa pozerá na financie najbohatšie Ind Mukesh Ambani?

Indický petrochemický gigant RIL má tiež podiely v maloobchodných spoločnostiach alebo telekomunikáciách. Prevádzkuje ju najbohatší muž Indie, Mukesh Ambani. Aké sú jeho názory na financie?

Spoločnosť zdedil po svojom otcovi

Najbohatší muž zdedil svoj majetok po otcovi, ktorý založil spoločnosť RIL. Mukesh však úspešne pokračoval v rozvoji a zabezpečoval rast spoločnosti. Súčasný desiaty najbohatší muž sveta toho teda vie o peniazoch naozaj veľa. Jeho výroky sa už stali slávnymi a ľudia ich často opakujú. Čo povedal?

Slávne výroky o svete peňazí

Najbohatší muž z najľudnatejšej krajiny sveta sa tak v rôznych rozhovoroch vyjadril o úspechu, ktorý je pre neho typický. Niektoré jeho výroky sa už zapísali do histórie.

Ťažká práca?

Povedal napríklad, že je potrebné si uvedomiť, že úspech sa nedá dosiahnuť zo dňa na deň. „Musíte byť odhodlaní a cieľavedomí. Vašu tvrdú prácu nič nenahradí.“

A čo príležitosť

Podľa neho si musíme uvedomiť, že všetci máme rovnaké možnosti. „Všetci máme rovnakú príležitosť uspieť. Myslím, že to platí pre všetky oblasti nášho života.“

Viera v seba ako hnaciu silu všetkého

„Najdôležitejšou vecou na podnikateľskej ceste je viera v seba samého. Musíte mať tiež schopnosť premeniť svoje presvedčenie na skutočnosť,“ povedal Ambani.

Keď sa niečo pokazí

„Dôležitá vec, ktorú som sa za tie roky naučil, je nevzdávať sa. Nikdy sa vám to nepodarí na prvý pokus.“

Pokračovanie za každú cenu?

Ambani hovorí, že na dosiahnutie úspechu je potrebné vynaložiť úsilie, ale nič sa nesmie preháňať. „Je dôležité dosiahnuť svoj cieľ, ale nie za každú cenu.“

Základ života

Najbohatší Ind v súčasnosti tiež tvrdí, že podnikanie by malo slúžiť väčšiemu spoločenskému úspechu alebo že vzťahy a dôvera sú základom života.

Slávny Ind sa tiež domnieva, že technológie formujú ľudstvo.