Financie

Ako nezamestnanosť ovplyvňuje naše zdravie?

Nezamestnanosť silne ovplyvňuje ľudskú psychiku a tým aj zdraviu. Ide o jeden z najsledovanejších javov z pohľadu ekonomiky v danom štáte, kedy je cieľom mať nezamestnanosť nízku. Nezamestnanosť je spôsobená nerovnováhou medzi ponukou a dopytom na trhu práce. Človek môže prácu stratiť hneď, bez toho by to čakal a do stavu nezamestnanosti sa dostane bez mihnutia oka, a práve toto obdobie môže mať zásadný vplyv na ľudské zdravie. Aké dopady na ľudské zdravie nezamestnanosť má? Dozviete sa v dnešnom článku.

Dlhodobá nezamestnanosť

Najväčší vplyv na ľudské zdravie má dlhodobá nezamestnanosť. Krátkodobá nezamestnanosť nemá zásadný vplyv na psychiku človeka, jedná sa iba o krátky časový úsek bez práce, ktorý je dôvodom hľadaní vhodného miesta (často sa jedná o čas po ukončení vzdelania či pri zmene pracovného miesta). Naopak dlhodobá nezamestnanosť má na psychický stav výrazný vplyv.

Dochádza k poklesu životnej úrovne, s tým súvisí strata sociálneho kontaktu, negatívny vplyv na rodinu a rodinné vzťahy a frustrácie. Frustrácia a stres silne ovplyvňuje naše zdravie, ktoré s psychikou úzko súvisí. Aké sú teda dôsledky nezamestnanosti?

Vplyvy nezamestnanosti na ľudské zdravie

Nezamestnanosť môže priniesť psychické poruchy alebo vážne ochorenia (spojená so správaním človeka v čase nezamestnanosti). Napríklad je vyššie riziko vzniku cukrovky (zo zvýšeného množstva cukru a málo pohybu), tiež sa môže prejaviť astma alebo dochádza k vzniku neurózy či zmene osobnosti.

Ako zvládnuť dobu nezamestnanosti

Aby sme predišli možným negatívnym dopadom na naše zdravie, je nutné zaistiť telu zdravú stravu, dostatočný pitný režim a dostatok pohybu. Vyhýbať by sme sa naopak mali konzumácii alkoholu, fajčenie cigariet a požívania zakázaných látok. S dobrým psychickým stavom Vám tiež pomôžu motivačný knihy a podpora rodiny a priateľov.