Pôžičky

Pôžičky na zmenku bez príjmu sú obľúbené typy úverov

Neprešla vám pôžička v banke, máte problém aj u nebankovej spoločnosti? Potom by pre vás mohli byť vhodnou alternatívou v poslednej dobe veľmi obľúbené pôžičky na zmenku. Ide o pôžičky od súkromnej osoby, poskytovatelia ich radi využívajú, pretože sú ľahko vymáhateľné. Preto si môžu dovoliť veľmi mierna kritériá, komu pôžičku poskytnú. U pôžičky na zmenku majú šancu na získanie i ľudia bez dostatočného príjmu alebo so záznamom v registroch dlžníkov.

Zmenka je cenný papier

Zmenka má dlhú históriu, stretávame sa s ňou už v dávnej minulosti. Postupne sa stala veľmi často používaným spôsobom zaistenia najrôznejších pôžičiek a úverov. Pretože sú zmenky cennými papiermi, je s nimi možné obchodovať. Zmenkou sú upravené vzťahy medzi veriteľom a dlžníkom, dlžník zmenkou potvrdzuje, že za záväzok ručí celým svojím majetkom.

Zmenka má svoje náležitosti

Aby bola zmenka platná, musí spĺňať určité náležitosti. Tie sú dané zákonom. Ak by niektorá z náležitostí na zmenke chýbala, bola by zmenka neplatná. Nie je nutné, aby zmenka bola na nejakom tlačive, stačí aj ručne písaná zmenka na obyčajnom papieri, len musí byť jasne určený dlžník a veriteľ, splatnosť zmenky, splatná čiastka, miesto platby, vlastnoručný podpis dlžníka a dátum a miesto vystavenia zmenky. So správne formulovanú zmenkou je právo veriteľa ľahko vymáhateľné.

Výhody pre dlžníka aj poskytovateľov

Vo zmenke sa dlžník zaväzuje zaplatiť danú sumu do určitého dátumu. Pôžičky na zmenku upravuje zákon a v prípade neplatenia sa neskúmajú príčiny, ale dochádza ihneď k vymáhaniu. To je oveľa účinnejšie a rýchlejšie, než u iných typov úverov. Poskytovateľ tiež na pôžičke na zmenku oveľa viac zarobí, suma, ktorú sa dlžník zaviaže splatiť, je navýšená o tučný úrok. Tým si poskytovateľ kompenzuje riziká spojené s nízkym zabezpečením úveru. Preto pôžičky na zmenku získajú aj tí, ktorí by žiadnu inú pôžičku nedostali.