Pôžičky

Aké existujú druhy úverov?

Bežné spotrebiteľské úvery sa najčastejšie delia do niekoľkých základných kategórií. Ktoré typy úverov sú tie najbežnejšie?

Delenie podľa doby splatnosti

Spotrebiteľské úvery môžeme rozdeliť podľa doby ich splatnosti. Takto sa rozdeľujú na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery. Medzi krátkodobé úvery sa často radia pôžičky, ktoré splatíme do jedného roka od ich založenia. Najbežnejšie dlhodobý úver je bezpochyby hypotéka.

Delenie podľa zaistenia úveru

Úvery sa môžu deliť aj podľa zaistenia. Tu existujú zaistené úvery, pri ktorých je od bankovej inštitúcie vyžadované istenie pôžičky vecí hnuteľnou, ale aj nehnuteľnosťou. Za pôžičku sa tak môže ručiť v prípade veci hnuteľnej napríklad vlastným automobilom, v prípade nehnuteľnosti vlastným domom, bytom alebo pozemkom.

Existujú aj úvery nezaistené, tie ale spoločnosti vo väčšine príkladov poskytujú iba tým najlepším a vierohodným klientom.

Delenie podľa typu výplaty

Úvery je možné rozdeliť aj na hotovostné a bezhotovostné. V prvom prípade sa poskytnutá finančná čiastka vypláca priamo v hotovosti. Druhý typ znamená, že sa financie posielajú klientovi na jeho bežný bankový účet.

Delenie podľa účelovosti

Za bezúčelový úver sa považuje taký, kedy priamo záleží na samotnom klientovi, na čo ho využije. Pri týchto úveroch je vyššia úroková sadzba, pretože banková inštitúcia nevie, na čo bude klient financie používať. Naproti tomu účelové úvery bývajú poskytované priamo na pokrytie vopred stanoveného účelu. Tým môže byť napríklad nákup vozidla, nákup spotrebného tovaru alebo vybavenie domácnosti.

Samozrejme je možné úvery ďalej deliť napríklad podľa frekvencie ich splácania. Takéto úvery bývajú väčšinou mesačné, niekedy aj štvrťročné. Pôžičky sa delia aj podľa čerpania, a to na postupné alebo jednorazové. Kategórie, ktoré sme si vo zozname uviedli, sa môžu kombinovať. Práve jednotlivé kombinácie rozhodujú o výške úrokovej sadzby pri jednotlivých druhoch úveru.