Podnikanie

4 najčastejšie chyby pri podávaní výpovede

Výpoveď v práci je dôležitým krokom v živote, ktorý aspoň raz v živote musí urobiť väčšina z nás. Lenže to, akým spôsobom z firmy odchádzate, môže mať vplyv aj na vašu budúcu kariéru – veď veľa zamestnávateľov dnes hľadá referencie v predchádzajúcich zamestnaniach. V čom teda neurobiť chybu?

Nie ste si úplne istí

Najprv si ujasnite, prečo vlastne chcete dať výpoveď a či existuje niečo, čo by mohlo váš zámer zmeniť. Je to len krátkodobý skrat po hádke so šéfom? Ste nespokojní s finančným ohodnotením? Alebo už vám dlhšiu dobu nevyhovuje náplň práce? Ak ešte nie ste úplne rozhodnutí, skúste sa porozprávať s vedením a vyjednať si lepšie podmienky, odísť môžete kedykoľvek. Ak sa však k výpovedi stopercentne rozhodnete, buďte pevní a neoblomní, ale nehovorte s ostatnými kolegami o vašich plánoch skôr, než ju skutočne podáte.

Snažíte sa ospravedlňovať

Forma výpovede je zásadný. Buďte struční a jasní, inak by sa vás váš vedúci mohol snažiť prehovárať. Namiesto zdĺhavých formuliek typu „Rád/a by som Vás požiadal/a o uvoľnenie z pracovného pomeru z dôvodu…“ napíšte len „Dávam výpoveď z pracovného pomeru“. Potom už stačí iba dátum a podpis. Vysvetlenie nikomu nedlžíte a vaša spokojnosť by pre vás mala byť prioritou.

Neprečítate si zmluvu

Pred podaním výpovede by ste si mali prečítať uzavretú pracovnú zmluvu. Tá totiž stanovuje výpovednú lehotu, počas ktorej ešte musíte vo firme pracovať a ktorá umožní vedeniu, aby za vás našlo náhradu. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca po mesiaci, v ktorom bola zamestnávateľovi výpoveď doručená. Väčšina zamestnancov preto podáva výpoveď na konci mesiaca.

Odchádzate ako veľká voda

Snažte sa odísť v dobrom. Rozlúčte sa s bývalými kolegami, nevychvaľujte sa pred nimi s novým zamestnaním a neohovárajte pred nimi vedenia ani iných kolegov. To isté platí v novej práci. Pokiaľ sa vás niekto spýta na dôvod ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, snažte sa byť konštruktívny, aby ste si v novej firme vybudovali dôveru.