Podnikanie

Výsledky a novinky fondu CREIF z rodiny DRFG Davida Rusňáka

Výkonnosť nehnuteľného fondu CREIF sa navracia na úroveň, na ktorú bola zvyknutá pred príchodom pandémie covid-19. „Je to jednak vďaka tomu, že pandémia poľavuje a jednak vďaka tomu, že vojna na Ukrajine nemá bezprostredný vplyv na nehnuteľný fond CREIF,“ hovorí hlavný ekonóm Rusňákovej DRFG Martin Slaný.

Výkonnosť CREIF za uplynulé mesiace

Za obdobie posledných 12 mesiacov, od apríla minulého roka do marca tohto roku, bola priemerná výkonnosť fondu 4,48 %. V poslednom polroku bol výkon ešte dynamickejší. V prvom štvrťroku tohto roku bola výkonnosť fondu vyššia ako v minulom roku, ale bola aj vyššia ako v prvom štvrťroku 2020 a dokonca vyššia ako v prvom štvrťroku 2019.

Príčiny rastu výkonnostného fondu

Faktorov je niekoľko:

Paradoxne rast úrokových sadzieb, ktorý pomohol k preceneniu derivátov a zhodnotil viac likvidnú rezervu fondu.
Inflácia – výška inflácie sa premieta vo vyššej indexácii nájmov a vyššie nájomné znamená neskôr aj vyššiu valuáciu nehnuteľností.
Dobre poskladané portfólio fondu – nehnuteľnostná zložka fondu je veľmi vysoká v porovnaní s ostatnými fondmi.
To všetko je dôvod, prečo v tomto roku CREIF očakáva, že výkonnosť fondu sa bude približovať 5 %.

Aktuálne portfólio fondu

Nehnuteľnostný fond si drží veľmi vysoký počet nájomcov, ktorých je viac ako 300 s priemernou dĺžkou nájomných zmlúv viac ako 5 rokov. Ešte sa zvýšila už aj tak vysoká priemerná obsadenosť, ktorá dosahuje viac ako 98 %. Fond si zaisťuje veľmi vysokú diverzifikáciu ako v Českej republike, tak aj v Poľsku. Základom medzi nájomcami sú jednak predajcovia základného tovaru, alebo predajcovia spotrebného tovaru skôr diskontného charakteru, ktorí majú tú výhodu, že ak by prišlo ekonomické spomalenie, tak ich tržby v kríze často dokonca rastú.

Čo sa udialo vo fonde za posledné obdobie a čo ho čaká v ďalších mesiacoch?

CREIF zo stajne Rusňákovej DRFG zaregistroval veľmi zaujímavé čísla za posledné mesiace, kedy všeobecne v ekonomike, ale aj v obchodnom centrách je zreteľné, že ľudia síce chodia menej často do obchodu, ale viac nakupujú. Tržby nájomcov tak rastú. Nehnuteľnostný fond je známy svojou vysokou diverzifikáciou, ktorá bude ešte posilnená, pretože fond v najbližšej dobe rozšíri projekt rezidenčného typu. CREIF eviduje v Českej republike veľký previs dopytu nad ponukou, čo sa týka rezidenčného bývania. Fond tiež nezabúda na veľmi dynamický segment logistiky, kedy na veľmi úspešný projekt v Týništi nadväzuje logistická výstavba, ktorá je známa pod názvom TYNO PARK II.