Financie

Nárok na materskú nemá každý. Aké sú pravidlá?

Peňažná pomoc v materstve, ľudovo označovaná ako materská, a rodičovský príspevok sú dve úplne odlišné veci. Zatiaľ čo peňažná pomoc v materstve má nahrádzať mzdu počas materskej dovolenky, rodičovský príspevok vypláca štát bez ohľadu na predchádzajúce zamestnanie alebo výšku mzdy. Na čo máte ako rodičia nárok?

Rozhoduje účasť na nemocenskom poistení

Peňažnú pomoc v materstve vypláca štát na základe nemocenského poistenia. Možno ju poberať od začiatku materskej dovolenky, teda najskôr osem týždňov pred termínom pôrodu. Nárok na ňu ale máte len vtedy, ak ste si platili nemocenské poistenie po dobu aspoň 270 kalendárnych dní počas posledných dvoch rokov predchádzajúcom nástupu na materskú dovolenku. Peňažnú pomoc v materstve štát vypláca maximálne po dobu 28 týždňov, v prípade dvojčiat alebo viacerčiat 37 týždňov.

Zamestnanci toto väčšinou riešiť nemusia, u podnikateľov a osôb pracujúcich na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce s nižším zárobkom býva situácia zložitejšia. Koľko presne získate sa odvíja od celkového hrubého príjmu za posledných 12 mesiacov pred nástupom na materskú dovolenku, prípadne od celkového príjmu z posledného zamestnania, ktoré trvalo menej ako rok.

Rodičovský príspevok dostáva každý

Na rodičovský príspevok má naproti tomu nárok ktokoľvek, podmienkou je iba trvalý pobyt rodiča i dieťaťa v Českej republike. V roku 2022 činí jeho celková výška 300 000 korún (v prípade viacerčiat 450 000) a čerpať ju môžete až do veku štyroch rokov dieťaťa. Čerpanie tejto dávky obvykle nadväzuje na výplatu peňažnej pomoci v materstve.

Ak rodič dosiahol peňažnú pomoc v materstve, maximálna výška mesačného rodičovského príspevku bude rovnaká alebo nižšia. Výšku, a teda aj rýchlosť čerpania je možné meniť každé tri mesiace. Všeobecne je možné rodičovský príspevok vybrať najskôr za 7 mesiacov, pričom maximálna mesačná dávka na jedno dieťa je 47 000 au viacerčiat 71 550. Ak by ste pre porovnanie čerpali rodičovský príspevok 4 roky, mesačná dávka je 6 977 korún.