Podnikanie

Výhody franchisingu oproti iným formám podnikania nemožno prehliadnuť

Franšízing, to je vyskúšaný podnikateľský model, ktorý funguje doslova po celom svete. S jeho pomocou sa môžete vydať do podnikateľského sveta aj v prípade, že nemáte odvahu začať s rozjazdom vlastnej značky.

Výhody, výhody, výhody

Franchising sa v našom svete uplatňuje v mnohých podobách. Táto podnikateľská príležitosť ponúka spoľahlivú možnosť, ako začať podnikať vmnohých oblastiach. Môžete začať predávať produkty aj služby. je na vás, či skúsite predaj hamburgerov, bankových produktov, alebo napríklad čajov či dverí a zárubní. Možností je skutočne veľa a franšíz, ktoré sa v našej republike dajú zaobstarať, je veľký rad.

Začiatok podnikania je vo väčšine prípadov spojený s veľkou dávkou stresu a s prípadným neúspechom. Počas prvého roku podnikania končí až polovica podnikateľských subjektov. To sa vám sfranchisingom stať nemôže, pretože máte zázemie už zavedenej a fungujúcej spoločnosti. Keď sa riadite odporúčaným postupom, zberáte ovocie ihneď.

Sfranšízou máte už zaistené mnohé výhody. Zníženie podnikateľského rizika je len jedna z nich. Dokonca môžete kúpiť franšízu, ktorá už presne určuje aj dodávateľské kanály a budete už dopredu vedieť, ktorý distribútor tovaru je najvýhodnejší. Dokonca s ním už budete mať pripravenú a spísanú zmluvu. Skrátka a dobre počet prešľapov, ktoré by ste mohli na začiatku podnikania urobiť, je minimalizovaný.

Čo za tým stojí

Prečo vlastne franchising funguje? Ide o možnosť, ako byť slobodný podnikateľský subjekt a ako sa sami zaslúžiť o to, aby sme prilákali dostatok zákazníkov. Zároveň ale predávame produkty už zabehnutej značky, ku ktorej majú ľudia už vybudovanú dôveru. Ľudia tak často ľahšie očakávajú otvorenie ďalšej pobočky blízko miesta ich bydliska. Franšízorovi, teda poskytovateľovi licencie, platíte mesačný poplatok, ktorý je zmluvne stanovený. Ide o obojstranne výhodnú spoluprácu.

Nadchne táto forma podnikania aj vás?