Podnikanie

Typy ľudí, ktorí nás len okrádajú o čas

Či už šéfujete pobočke alebo ste vyťaženým podnikateľom, v každom prípade nemáte pravdepodobne času nazvyš. Snažíte sa dnes a denne čo najefektívnejšie využiť svoj čas na to, aby ste boli ďalej než včera, aby ste dosiahli nemalých vecí. Úspešní ľudia sú si veľmi dobre vedomí toho, že čas je to najcennejšie, čo máme, preto s touto veličinou musíme nakladať čo najlepšie to pôjde. Preto by sme mali zo svojho života vyhodiť ľudí, ktorí nás naozaj len okrádajú o čas. A takých typov ľudí je veľmi veľa.

Dalo by sa povedať, že sú všade okolo nás. Všade okolo nás sú ľudia, ktorí nás len okrádajú o čas a s ktorými by sme svoj čas nemali strácať. Prezraďme si konkrétne typy, ktoré z života dostať čo najrýchlejšie preč.

Ľudia, ktorí chodia neskoro

Akí ľudia nás najviac okrádajú o čas? Sú to ľudia, ktorí zásadne vždy chodia neskoro. Keď už ste s niekým dohodnutí, bolo by skvelé, keby dotyčný prišiel minimálne na čas. Keby sa aspoň človek zdržal akademickú štvrť hodinu, nebola by to taká tragédia, ako keď sa zdrží o viac ako pol hodiny. Ľudia, ktorí sú nedochvíľny, nás naozaj len oberajú o čas.

Ľudia, ktorí radi manipulujú

S akými ďalšími ľuďmi by sme nemali strácať čas? S tými, ktorí s nami manipulujú. Ak sa medzi nami nachádza ľudia, ktorí hrajú na city, ktorí chcú docieliť to, aby sme plnili ich úlohy preto, že si myslíme, že je to naša povinnosť, s tými by sme taky nemali strácať svoj drahocenný čas, ktorý môžeme venovať iným ľuďom, ktoré si to naozaj zaslúži.

Ľudia, ktorí porušujú dohody

Nie je nič horšie ako sa opakovane stretávať s ľuďmi, ktoré porušujú dohody. Ak už bolo niečo dohodnuté, podpísané, potom je to sväté. Neexistuje, že sa poruší dohoda, pokiaľ už bola uzavretá. V podnikaní si na to dávajte dvojnásobný pozor, často vám môže dať niekto nôž do chrbta.