Podnikanie

Podnikaví ľudia sú najmä v okolí miest, ukazuje prieskum

Česká republika je miestom pre podnikateľov, napokon sa ich tu nachádza celá kopa. A nezmenila to ani nedávna koronavírusová pandémia, rovnako tak to nemení ani aktuálna, nie tak priaznivá ekonomická situácia. Z posledných prieskumov vyplýva, že záujem o vlastné podnikanie je hlavne v okolí veľkých miest. A nebojí sa podnikať ani napriek budúcnosti, ktorá sa z dnešného pohľadu javí ako trochu neistá.

Rok 2021 bol rekordný

A to v počte žiadostí o získanie živnostenského listu. Človek by povedal, že ľudia budú skôr opatrní a budú sa báť prichádzajúcej budúcnosti, ale bolo to presne naopak. Podľa všetkého k tomu veľkou mierou prispelo aj to, že ľudia fungovali zo svojich domovov, prípadne vplyvom znižovania množstva zamestnancov, alebo naopak preberanie povinností za niekoho iného prechádzali do úplne iného odvetvia, v ktorom sa našli.

Naraz však mnohí začali vidieť diery na trhu, ktoré sa rozhodli zaplniť, a tak vznikalo napríklad množstvo nových pomocných síl v doprave alebo v odboroch, ktoré boli pandemickou situáciou ešte viac posilnené.

Hlavne v okolí veľkých miest

Ako bolo spomenuté, nedávny prieskum ukazuje, že podnikaví ľudia sú hlavne v okolí veľkých miest, a to hlavne v Prahe, kde je podnikateľov bezmála 55 %. Vedľa Prahy sa vo veľkom podniká aj v Stredočeskom kraji a podobných podnikavých jedincov je aj v kraji Juhomoravskom.

Na druhú stranu najmenej sa do podnikateľského sveta púšťajú obyvatelia Liberca a Libereckého kraja, potom sa k tomu nemajú ani na Karlovarsku alebo na Pardubicku.

Páni majú nad ženami prevahu

Aj keď sa podiel podnikajúcich žien začína vyrovnávať podielu podnikajúcich mužov, stále majú páni nad zástupkyňami nežného pohlavia istú prevahu. Zhruba 37% tvoria podnikateľky, zvyšné percentá zo 100 sú tvorené mužmi.