Pôžičky

Podľa čoho banky rozhodnú, či vám pôžičku dajú alebo nedajú?

Ľudia si v súčasnej dobe sú ochotní požičať naozaj na čokoľvek, avšak neuvedomujú si, že ich nerozvážne požičiavanie si ich môže dostať do poriadneho maléru. Nejeden človek sa vďaka neustálemu požičiavanie dostal do dlhovej pasce, z ktorej sa nemohol dostať či z ktorej mu nepomohol ani dobe prepracovaný splátkový kalendár. Keďže si dnes ľudia požičiavajú tak často, nemôžeme sa čudovať tomu, že banky skrátka nepožičiavajú každému a že si dávajú na čas s rozhodnutím, komu požičia a komu naopak nepožičia. Mnohí ľudia sa vďaka tomu na banky už neobracia, ale naopak sa obracia na nebankové inštitúcie, kde je schválenie pôžičky takmer isté. Ak však chcete požiadať o pôžičku v banke, možno vás zaujíma, podľa čoho sa banky rozhodujú, či vám danú pôžičku schváli alebo neschváli.

Banky sa rozhodujú podľa bonity

Než dôjde k schváleniu alebo prípadne na zamietnutie žiadosti o pôžičku preverujú si banky u každého žiadateľa takzvanú bonitu. Inými slovami si banky zisťujú jeho predpokladanú schopnosť poskytnutý úver splatiť. Podľa zistené bonity sa dokonca stanovuje aj výšky poskytnutého úroku danému žiadateľovi o pôžičku. Čím vyššia bude vaša bonita, tým nižšia bude poskytnutý úrok.

Banky sa pozerajú aj do registra dlžníkov

Banky nie sú ako nebankové inštitúcie ponúkajúce pôžičky bez registra, banky sa pozerajú do registra dlžníkov. V prípade, že ste v minulosti neboli zrovna skvelým dlžníkom, môže vám to zmariť snahu o získanie úveru. V registroch sa totiž banky dočítajú o omeškaní so splátkami úverov či sa splátkami lízingu či o podobnom neskorom splácania.

Máte ručiteľa?

Hrať do kariet vám môže to, keď budete mať niekoho, kto za vás bude ochotný doslova strčiť ruku do ohňa. Pokiaľ máte ručiteľa, banky k vám budú pristupovať trochu s prižmúrenými očami. Pomoct môže tiež spolužiadateľ.