Podnikanie

Čo nám ponúkne moderné firma?

Motorom vývoja je v súčasnosti internet a moderné komunikačné aj iné technológie. Vďaka tomu sa výrazne mení aj firmy a ich komunikačné kanály, výrobné stratégie, plány do budúcnosti, procesy práce, ale aj návyky zamestnancov a ich pracovné postupy. Kamenná firma s kanceláriou, kde je iba telefón a fax, dnes patrí do prehistórie. Situácia vyzerá úplne inak.

Úprava pracovného režimu podľa vlastných potrieb

Komunikácia na diaľku bude časom dominovať pred neustálym cestovaním. Kým predtým bola povinnosť dostaviť sa do zamestnania presne na čas a odbiť si svoje a ísť domov, dnes je stále väčší dôraz kladený na flexibilitu. Home office, práca z domu, ktorej prvé lastovičky už tu máme, sa bude rozširovať a uplatňovať tam, kde je to možné. Ľudia si upraví svoj pracovný režim podľa svojich potrieb s tým, že budú v dohovorenú dobu k dispozícii na komunikačných kanáloch. Telekonferencie ako porada sa stane úplnou samozrejmosťou. Ku komunikácii sa budú využívať rôzne spôsoby prenosu: mail, skype, telefón.

Akcia môže spôsobiť reakciu

Tímy sa stanú veľa rôznorodými, pokiaľ ide o vek, zloženie. Bude viac ľudí na voľnej nohe, ktorí budú prijímať podľa potreby na konkrétnu zákazku, odborný úloha. Každý tak bude robiť to, čomu maximálne rozumie. Uplatnenie na konkrétnych projektoch nájde široké spektrum ľudí, každý z nich pritom má šancu ovplyvniť výsledok a predniesť svoj pohľad na vec. Samozrejme, že vývoj firiem budú určovať zákazníkov. Tiež je ale treba upozorniť aj na to, že každá akcia spôsobuje reakciu, ktorá môže byť aj protichodní. Napríklad silný trend globalizácie na druhú stranu priniesol veľký záujem o miestne výrobky, ktoré nadväzujú na tradíciu. Reakciou na niečo hypermoderního môže byť naopak návrat ku konzervativizmu v tom dobrom zmysle slova. To by si mala moderná firma obzvlášť uvedomiť a riadiť sa tým. Internet služieb, vecí, online prepojenie, stavba inteligentných budov tak môže priniesť ďalšie podnikateľskú príležitosť – návraty k jednoduchému, fortelnému, tradičnému remeslu. Moderné firma samá hľadá akciu a reakciu, diery na trhu.