Podnikanie

Mobilné aplikácie sú dôležité aj v podnikaní

Za posledných 30 rokov sme mohli sledovať, ako rýchlo sa rozvíja technológia. Mobilné aplikácie sme začali používať všetci – či už ako zákazníci niektorého z obchodov (z čoho nám plynú výhody) alebo sme využívali aplikácie na skrátenie času (rôzne hry) alebo života (kalendár, diár, špeciálne aplikácie, upozorňujúce na preventívne prehliadky, alebo na to , že má naše vozidlo podstúpiť technickú kontrolu alebo výmenu oleja). Dôležitý je ale aj rozvoj, aký aplikácie zaznamenali na poli podnikania. Aj tu sa stali neoceniteľnými pomocníkmi.

Riadenie mobilných projektov

Riadiť projekty je dôležitou súčasťou každodenných činností v každej organizácii, bez ohľadu na jej predmet podnikania. V tomto ohľade existuje na trhu množstvo aplikácií, z ktorých niektoré obsahujú iba hlavné funkcie, iné sú doplnené špeciálnymi funkciami, ktoré môžu byť pre niekoho veľmi užitočné, pre iného nadbytočné. Medzi zložitejšie aplikácie, ktoré ponúkajú množstvo dodatkových funkcií, patrí Freshdesk alebo Beekeper, z tých jednoduchších potom budeme menovať Trello alebo Google Calendar.

Obchodná komunikácia

Komunikácia je dôležitá v osobných vzťahoch, ale aj v spoločnosti. Efektívna komunikácia umožňuje rýchlejšie riešenie problémov. Pokiaľ navyše aplikácia umožňuje skupinovú komunikáciu, je všetko ešte jednoduchšie, pretože sa nemusia odovzdávať informácie každej osobe zvlášť. Aplikácie, ktoré takúto funkciu podporujú, budete už najskôr poznať z osobného života. Medzi najobľúbenejšie patrí WhatsApp a Facebook Messenger. Pre obchodnú komunikáciu je ale vhodnejšie využívať profesionálnejšie nástroje, ako je napríklad Slack, Zoom Cloud Meetings (umožňuje videokonferenciu), WhatsApp Messenger Business (lepšia komunikácia so zákazníkmi) či SurveyMonkey (vhodné na prieskumy medzi zamestnancami, zákazníkmi a inými užívateľmi).

Predajná aplikácia

V súčasnej dobe už celý rad spoločností využíva aj aplikácie, s pomocou ktorých môžu svoj tovar ponúkať konečným zákazníkom. Je to podobné ako nákup na e-shope, avšak ešte jednoduchšie.