Podnikanie

Kedy je správny čas na predaj firmy?

Človek si svoju firmu zakladá preto, aby sa postavil na vlastné nohy, aby sa stal akosi slobodným a samostatným. Nie však každému sa podarí biznis udržať na tej úrovni, aby to stále klapalo, aby to vynášalo, aby sa to človeku vyplatilo. A tak sa ponúka otázka, čo robiť, ak sa zistí, že firma nevynáša, že je jediné východisko predaj firmy. Lenže kedy je najlepší firmu predať? Je dobré čakať na krach, kedy človeku nič iné neostane, alebo je lepšie predať firmu na vrcholku, kedy však človek o predaji neuvažuje, pretože firma vynáša?

Mnohí ľudia svojej firmy vybudovali úplne od nuly, ale prvých päť rokov je preverilo v tom, či to naozaj chcú robiť alebo nie. Mnohí z nich sa dostali do úzkych, v ktorých začali uvažovať nad tým, či predajú alebo nepredajú firmu.

Ak by sme mali porovnať Česko a zahraničia, povedali by sme, že nie je práve obvyklé u nás predávať firmu v dobe rastu, v zahraničí je to však niečo úplne samozrejmé.

Začína sa nad predajom firmy premýšľať veľmi neskoro

Najväčším problémom toho, že u nás dochádza k predajom firmy tak, ako k tomu dochádza, je to, že sa začína nad predajom firiem uvažovať veľmi neskoro. Mnohí nad tým začínajú premýšľať až dôchodkovom veku, kedy si lídri firiem uvedomujú, že firmu nemajú vlastne komu odovzdať. Lenže v takej chvíli na to môžu ľudia naozaj doplatiť. Predsa len predaj firmy nejakú dobu trvá, navyše môže prísť kríza a predaj firmy by tak nebol úplne výhodný.

V ideálnom prípade by malo dôjsť k predaju firmy v čase, keď firma prosperuje, zarába. V ideálnom prípade by sa o predaji firmy malo začať premýšľať zhruba desať rokov predtým, než je štandardom.

Predávať vo chvíli, keď je firma na vrchole

Pri predaji firmy by sme sa mali inšpirovať zahraničím, a síce predávať firmy v okamihu, keď je firma na vrchole. Ak totiž budeme firmu predávať vo chvíli, keď sme pod istým tlakom, razom sa stane veľa nežiaducich vecí, pri ktorých budeme ľutovať, že sme firmu predali.