Podnikanie

Hluk na pracovisku alebo na čo musí zamestnávateľ prihliadať pri hodnotení rizika hluku

ráca v hluku nemusí byť pre každého zamestnanca príjemná. Niektorí však v hluku pracujú radi. Pravdou je, že už pri samotnom pohovore je potrebné, aby vás zamestnávateľ informovať o tom, že budete v hluku pracovať, rovnako tak vás potom musí zamestnávateľ informovať o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú BOZP a hluku, prípadne je povinný s vami ako so zamestnancami všetko konzultovať v tomto ohľade. Hluk na pracovisku je potrebné neustále hodnotiť, ponúka sa teda otázka, na čo musí zamestnávateľ prihliadať pri hodnotení rizika hluku. Hluk môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, preto je potrebné na hluk pozerať ako na riziko.

Na čo všetko musí zamestnávateľ prihliadať pri hodnotení rizika hluku?

Prihliadať sa musí spravidla na úroveň, typ a tiež dobu trvania expozície, a to vrátane expozícií impulznému hluku. Tiež sa musí prihliadať na prípustné expozičné limity a hygienické limity hluku, ďalej na účinky hluku na zdravie a na bezpečnosť zamestnancov (najmä mladistvých zamestnancov alebo tehotných či dojčiacich žien).

Pri hodnotení rizika hluku sa tiež musí prihliadať k nepriamym účinkom vyplývajúcim z interakcií hluku a výstražných signálov, taktiež je potrebné prihliadať na informácie o hlukových emisiách, ktoré sú výrobcom uvádzané na strojoch, náradí alebo prípadne na inom zariadení.

Taktiež treba prihliadať na predĺženie doby expozície hluku nad osemhodinovú smenu, taktiež treba prihliadať na dostupnosť chráničov sluchu s náležitými útlmovými vlastnosťami.

Keď si neviete s BOZP rady

Ak ste z toho skrátka jeleň, nemusíte sa pripravovať na pokutu v prípade kontroly z OIP. Skrátka a dobre si na BOZP a PO najmite firmu Extéria, ktorá sa vám o všetko súvisiace s BOZP a PO postará. Firma sa pýši tisíckami spokojných klientov, ktorí sa o svojich skúsenostiach zmienili vo svojich referenciách a recenziách. Firma aktuálne pôsobí nielen v Českej republike, ale okrem iného aj na Slovensku.