Financie

Globálne zarábajú viac muži. Prečo je tomu tak?

Prieskumy totiž ukázali, že priemerne majú ženy až o 29% menej ako muži, a to mnohokrát za rovnakú prácu. Kde sa táto nerovnosť v zamestnaní berie a ako jej môžeme zabrániť?

Muži na lepšie platených miestach

Ako ukazujú štatistiky, ktoré vykonáva EÚ, ženy a muži si v niektorých štátoch, obzvlášť mimo EÚ, nie sú rovní. To znamená, že ženy majú horší prístup k vzdelaniu a niektoré pozície sú pre nich tabu. Predovšetkým sa jedná o vysoké zamestnanecké pozície, ktoré obsadzujú muži a zarábajú tak v danej oblasti oveľa viac. Európska únia sa tak snaží aspoň vo svojich členských štátoch zavádzať čo najvyššiu rovnosť, aby tieto rozdiely mohli byť vyrúbané.

Keď sa ženy starajú o deti

Keď sa ženy rozhodnú priviesť na svet dieťa a venovať sa mu niekoľko rokov, než je možné ho prihlásiť do škôlky, vykonávajú veľa práce zadarmo. Starostlivosť o domácnosť a rodinu žiadne financie do domácnosti neprináša, a preto vo výsledku môžu byť ženy znevýhodnené. Aj keď je stále možnosť, aby sa o dieťa staral muž, pôrodom si žena musí prejsť sama, a aj tento čas ju pracovne obmedzuje. V krajinách, kde je pôrodnosť vyššia sa tak môže výrazne prejaviť rozdiel v platoch. Prehĺbenie rozdielu ešte viac napomáha to, že si stále v niektorých štátoch nie sú ženy s mužmi rovné a majú tu iné podmienky.

Ženy sú pozadu s praxou

S predchádzajúcim bodom súvisí tiež to, že ženy kvôli starostlivosti o deti nemajú možnosť získať toľko hodín praxe, ako ich mužskí kolegovia. Keďže je zamestnanec ohodnocovaný často práve podľa rokov praxe, môžu byť ženy v značnej nevýhode. Ak sa žena rozhodne priviesť na svet napríklad dve deti, nemá možnosť dohnať svojho kolegu, ktorý sa zamestnania venuje od vyštudovaní strednej alebo vysokej školy. V takom ohľade je preto potrebné ešte popracovať na úľavách pre tých, ktorí sa rozhodnú zostávať s dieťaťom doma.