Podnikanie

Faktúru môže vystaviť aj nepodnikateľ, ale len za určitých podmienok

Možno máte čas a prostriedky si privyrobiť mimo vášho zamestnania. V takom prípade sa môže stať, že od vás bude objednávateľ chcieť vystaviť faktúru, ktorú by si mohol dať do nákladov. Tú mu môžete vystaviť aj ako nepodnikateľ, má to však svoje pravidlá. Pokiaľ sa jedná o príležitostný príjem alebo autorský honorár, potom živnostenský list nepotrebujete.

Čo musí faktúra obsahovať?

Na faktúre v takom prípade musí stáť vaše meno, priezvisko a adresa. Ďalej potom identifikácia odberateľa (teda meno, priezvisko, názov firmy a IČO), názov služby alebo tovar, ktorý poskytujete, dátum vystavenia a splatnosti faktúry, fakturovaná čiastka, forma úhrady a poradové číslo faktúry. Takto si môžete privyrobiť až 30 000 korún za jeden kalendárny rok.

Pozor na to, že musí ísť o skutočne príležitostnú činnosť. Akonáhle by ste činnosť vykonávali pravidelne a pre stáleho klienta, aj keby ste sa vošli do stanovenej sumy, bude to klasifikované ako nepovolené podnikanie, za ktoré hrozia vysoké pokuty. Pokiaľ činnosť spadá do voľnej živnosti, môžete za nepovolené podnikanie zaplatiť pokutu až 500 000 korún. Za viazanú živnosť je maximálna výška pokuty stanovená na 750 000 korún.

Je tiež rozdiel medzi faktúrou a daňovým dokladom. Daňový doklad vystavujú iba platcovia dane a musia mať zákonom stanovené náležitosti. Na vystavenej faktúre neplatiteľa nesmie stáť súslovie „daňový doklad“, inak by vznikla daňová povinnosť.

Ako je to s autorským honorárom?

Trochu iná situácia nastáva v prípade príjmov na základe autorského zákona. Pokiaľ vykonávate autorskú činnosť, napríklad písanie článkov pre noviny, nie je nutné zriaďovať si živnostenské oprávnenie, je ale nutné tieto príjmy daniť. Ak sú mesačné honoráre menšie ako 10 000 korún, platiteľ dane (teda zadávateľ) vám z nich odpočíta 15% zrážkovú daň. Pokiaľ túto hranicu presiahnu, už sa jedná o samostatne zárobkovú činnosť a vy sa musíte sami registrovať k dani z príjmu, sociálnemu a zdravotnému poisteniu.