Financie

Euroúradníci chcú vytvoriť rovnaké pravidlá internetových nákupov

Nákupy cez internet sa stali prirodzenou súčasťou dnešnej doby. Mnoho ľudí je už považuje za úplnú samozrejmosť. Avšak práve veľké rozšírenie nákupov cez internet prináša jedno úskalia. Samozrejme môže dôjsť k situácii, že budete nakupovať tovar z obchodov v inej krajine. A príslovie iný kraj, iný mrav platí aj v tomto prípade. V každej krajine môžu byť pravidlá pre nákup trochu iná, a to sa týka napríklad ceny, spôsobu platieb, podmienok, reklamácií. Čo s tým? 

Percento prihraničných nákupov sa bude zvyšovať 

Úradníci Európskej únie v Bruseli preto volajú po zjednotení podmienok nákupov cez internet vo všetkých krajinách Európskej únie. Napríklad Európska komisia hovorí o tom, že zatiaľ sa k nákupom cez internet v inej únijnej krajine uchyľuje približne jenom 15% zákazníkov, pretože sa bojí platieb a problémov s reklamáciami, avšak je potrebné zdôrazniť, že toto číslo sa bude zrejme postupne zvyšovať, a to v súvislosti so skončením geoblockingu, teda zákazu nakupovať inde ako v materskej krajine. S návrhmi, ktoré by mali toto opatrenie zrušiť, nedávno prišiel Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom Európskej komisie a má na starosti jednotný digitálny trh, a tiež naše eurokomisárka Věra Jourová, ktorá má na starosti okrem iného aj ochranu spotrebiteľa. 

Cieľom je odstrániť prekážky 

V čom v súčasnosti tkvie obmedzenia týkajúce sa nakupovania cez internet? Napríklad v niektorých štátoch EÚ platí, že nakupovať smejú len ľudia, ktorí majú počítač v tom istom štáte. Alebo napríklad kreditnú kartu vydanú v rovnakom štáte. Preto môže počas obchodu cez internet pokojne dôjsť k tomu, že firma klienta nasmeruje do obchodu, ktorý má pôsobnosť v jeho domovskej krajine a tovar tam tiež ponúkajú. Zdanlivo by to nemala byť žiadna prekážka, lenže fakt je, že v takýchto prípadoch môže dôjsť k tomu, že tovar tu bude treba za oveľa vyššiu cenu alebo podmienky dodania budú komplikovanejšie. Tieto prekážky sa teraz EÚ snaží odstrániť.