Pôžičky

Čo potrebujete vedieť, než si vezmete pôžičku?

K tomu, aby ste si zobrali pôžičku, vás vedie to, že nemáte dostatočné množstvo vlastných finančných prostriedkov. Ide väčšinou o predmety, ktoré sú drahšie (napríklad automobil alebo nehnuteľnosť), poprípade neočakávané udalosti, ako je porucha chladničky, práčky či iného dôležitého spotrebiča. Tu je potrebné zdôrazniť, že pôžičky by sme si nemali brať v prípade, keď vieme, že ich nezvládneme splácať. Súčasne si neberte pôžičku na predmety, ktoré v skutočnosti nepotrebujete. Môže vás to zaviesť do dlhovej pasce, čo si rozhodne nikto nepraje.

Koľko si potrebujete požičať?

Než zájdete do banky, zistite, koľko peňazí v skutočnosti potrebujete požičať. Za pôžičku platíte úroky, čo znamená, že keď si požičiate príliš veľkú čiastku, budete musieť zaplatiť aj vyššiu čiastku za úroky. Pokiaľ si zase požičiate príliš málo, váš problém s nedostatkom financií to zase nevyrieši. Vopred si tiež určite, akú maximálnu čiastku ste schopní za mesiac splácať. S vedomím týchto informácií sa môžete vydať do banky pre svoju pôžičku.

Nielen úrok

V prípade, že si beriete pôžičku, je dobré zistiť si aj ďalšie skutočnosti. Tak napríklad sľubovaný úrok, a to ten, ktorý je vyjadrený ako RPMN (ročná percentuálna sadzba nákladov). Tá totiž zahŕňa úplne všetky poplatky, ktoré sú s pôžičkou spojené. Môže ísť o poplatok za zriadenie úveru, úroky, výpisy a jednoducho všetky výdavky, ktoré budete banke za úver platiť. Niektoré inštitúcie ponúkajú nízky úrok, ale vysoký poplatok za zriadenie, čo sa v dôsledku môže dosť predražiť.

Podmienky pôžičky

Možno sa vám podarí našetriť dlžnú čiastku skôr, než to máte stanovené v zmluve. V takom prípade by ste mohli ušetriť na poplatkoch, keby ste pôžičku splatili skôr. Overte si ale ešte pred dojednaním pôžičky, aké sú presné podmienky predčasného splatenia. Treba budete musieť zaplatiť nejakú jednorazovú čiastku za predčasné splatenie, ktorá by výhodnosť tohto úkonu úplne prekryla.