Pôžičky

Čo je to úver?

Vo finančnom svete sa aktuálne stretnete s veľkým množstvom finančných produktov. Za nimi stoja banky a najrôznejší poskytovatelia bankových služieb, aj finanční poradcovia a samozrejme ďalší. Ak ste sa ešte len stali dospelými alebo ak ste sa ešte len teraz začali zaujímať o dianie vo finančnom svete, určite ste narazili na jeden pojem, a síce na úver. Úver však často býva zamieňaný s inými pojmami, preto si poďme predstaviť, čo to úver vlastne je.

Čo je to úver?

Pokiaľ hovoríme o úvere, hovoríme o akejsi podobe pôžičky, ktorá je formou poskytnutia peňažných prostriedkov na princípe návratnosti úverovanému. Skrátka sa jedná o pôžičku, ktorú veriteľ zverí dlžníkovi. A veriteľ za odmenu získa úroky, ktoré dlžník zaplatí navyše ako akúsi odmenu či vďaka za poskytnutie finančných prostriedkov v potrebnej chvíli.

Funkciou úveru je prerozdeľovanie voľných finančných prostriedkov, súčasne sa však nimi dostávajú peniaze do obehu.

Kto poskytuje úver?

Pôžičky alebo úver poskytuje v súčasnej dobe rovno niekoľko inštitúcií. Samozrejme ich poskytujú banky, u ktorých je to hlavná položka aktív, ktorá zaisťuje príjmy. Ale v posledných rokoch tiež stúpol počet nebankových inštitúcií, ktoré taktiež poskytujú pôžičky, a to takzvane nebankové úvery.

V súvislosti s rastúcim počtom poskytovateľov pôžičiek Česká národná banka vyzýva žiadateľov k opatrnosti. Predsa len sa v takom množstve poskytovateľov nájde celý rad podvodníkov, ktorí chcú zo žiadateľov dostať posledné finančné prostriedky, ktoré majú. Žiadatelia by tak mali najskôr preveriť danú spoločnosť, porovnať ponuky a samozrejme pred podpísaním zmluvy by mali mať prečítané všetky podmienky, ktoré zmluva obsahuje. Predovšetkým sa kladie dôraz na čítanie odsekov napísaných malým písmom alebo označených hviezdičkou.

Aké existujú úvery?

V súčasnej dobe existuje mnoho typov pôžičiek čiže úverov. Stretneme sa napríklad s hypotekárnymi úvermi, s krátkodobými pôžičkami, aj s obchodnými úvermi alebo peňažnými úvermi.