Financie

Čo je to poistenie zodpovednosti?

Žijeme v dobe, keď bez poistenia nedáme ani ranu. Najdôležitejšie je si poistiť domácnosť, pretože nás mnohokrát môžu zradiť napríklad elektrické spotrebiče alebo napríklad naše deti, keď si budú hrať s plynom či podobnými záležitosťami. Kdekto môže zhodiť sviečku alebo nás môžu zradiť ďalšie veci u nás v dome. Poslednou dobou sa tiež oplatí byť poistený proti blbosti. Jedná sa o poistenie, ktoré je naozaj zamerané na denné schválnosti, ktoré nám môže život priniesť. Poistenie auta je ďalší veľmi dôležité opatrenie, ktoré nám mnohokrát pomôže vo chvíli, keď naburame alebo kedy nabúra niekto nás. Značne nám finančne môže pomôcť.

V poslednej dobe sa tiež rozbehol značný trend, a síce poistenie zodpovednosti. Čo to však znamená? Mnoho ľudí sa s týmto pojmom stretne, ale nedokáže tak úplne vysvetliť, čo to znamená. Poďme si preto tento pojem trochu priblížiť a ukázať si, že sa v tom neskrýva žiadne napálenie.

Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu

Jedná sa o veľmi praktické poistenia. Kryje totiž zakaždým škody spojené so škodami, ktoré spôsobíte niekomu svojou činnosťou alebo prevádzkou svojho majetku. Takéto poškodenie cudzej veci môže byť totiž mnohokrát veľmi nákladné, a tak práve poistenie zodpovednosti za škodu môže následne značne ušetriť našu finančnú situáciu. V praxi sa jedná napríklad o vytopeniu suseda, o to, kedy váš pes niekoho pohryzie alebo napríklad kedy rozbijete požičanú susedovu vec.

Poisťovňa v takom prípade uhradí napríklad škody vzniknuté na živote alebo na zdraví, ďalej tiež škody vzniknuté poškodením alebo napríklad úplným zničením vecí, ďalej tiež náhradu niektorých nákladov pri súdnom konaní. Poistenie sa vzťahuje na všetky škody, ktorých sa počas roka dopustíte, nie iba na jednu jedinú škodu. Môžete teda rozbíjať nespočet vecí a zakaždým vám poisťovňa vyjde v ústrety. Ovšem všetko s mierou.