Financie

Naučte svoje deti šetriť!

V mnohých domácnostiach je to tak, že rodičia kúpia všetko, čo si dieťa zmyslí, lenže také dieťa potom nie je pripravené na ten život vonku, čo ho čaká. Deti by sa už v ranom veku mali naučiť vážiť si peňazí, čo je práve potrebné im vštepiť vtedy, keď sú ešte malí. V poslednej dobe na to však rodičia dbajú, a to vďaka pokladničkám, ktoré kupujú deťom napríklad k narodeninám. Potom im vždy za nejakú pomoc hádže do pokladničky nejaké drobné a deti si uvedomujú, že až si našetria dostatok peňazí, kúpi si obľúbenú hračku sami bez pomoci rodičov. To je potom pre nich akési osobné víťazstvo, ktoré je lepšie pripravuje na ten život v dospelosti.

Deti väčšinou prichádza s tým, že by chceli do svojej izbičky napríklad televíziu alebo počítač. Rodičia veľmi dobre vedia, že si s takými drobnými peniazmi, ktoré si zarobia napríklad za nejakú pomoc, nemôžu zarobiť toľko, aby si kúpili televíziu, a tak s nimi dojednajú obchod. Pokiaľ si deti nasporí danú čiastku, rodičia zvyšok doplatí. Vďaka snahe, ktorú deti vynaloží, sa tak rodičia s čistým svedomím môžu dohovoriť, že kúpi deťom zaslúženú televíziu.

V Amerike si deti privyrábajú predajom limonády

Krásnu ukážku, ako sa deti môžu naučiť vážiť si peňazí, ukazuje Amerika. Takúto situáciu naozaj vidíte aj reálne, nielen v televízii v obľúbených amerických filmoch. Ide o situáciu, keď stojí deti za svojím vytvoreným stánkom a predávajú napríklad za päťdesiat centov limonádu. Jedná sa o taký súkromný obchod, ktorý je len na jeden deň, pretože si chcú zarobiť na výlet napríklad do Disneylandu. Pri takejto činnosti deti pochopia, že peniaze nie sú zadarmo, ale že za peniazmi stojí predovšetkým čas a snaha je zarobiť. Naučia sa tak úplne inému pohľadu na svet a mnohokrát sa z takých majstrov, ktorí si zarábajú pomocou takých stánkov, stanú veľmi úspešní podnikatelia, ktoré dosiahnu všetkého, čo si zaumienia. Len to chce ten dobrý štart.