Pôžičky

Čo je to eskontný úver?

Na finančnom trhu môžete naraziť na niekoľko rôznych úverov. Naraziť môžete napríklad na akceptačný úver, na spotrebiteľský úver alebo napríklad na hypotekárny úver. Taktiež môžete naraziť na takzvaný eskontný úver. Ten sa používa iba na krátkodobé financovanie potrieb podnikov, práve vo veľkých podnikoch sa môžete s týmto typom úveru stretnúť. Aj keď je pravdou, že v Českej republike nie je takzvaný eskontný úver príliš využívaný, skôr sa u nás používajú kontokorentné úvery, ktoré je možné získať ľahšie ako eskontné úvery.

Aká je podstata eskontného úveru?

Čo sa týka podstaty eskontného úveru, podstatou je odkúpenie zmenky obchodnou bankou pred lehotou jej splatnosti. Predmetom celého odkupu je teda takzvaná zmenka, ktorá je za tovar, služby alebo napríklad na statky. Zmenka predstavuje nástroj platby medzi odberateľom a taktiež dodávateľom. V tomto úverovom styku je odberateľ nazývaný takzvaným emitentom zmenky, dodávateľ je potom remitent zmenky.

Emitent má povinnosť uhradiť remitentovi sumu, ktorá je uvedená na zmenke, a to do dátumu splatnosti. V prípade, že nadobúdateľ zmenky potrebuje peňažné prostriedky ihneď, nie až po dátume splatnosti, odovzdá sa zmenka obchodnej banke.

Eskontné úvery sa v Českej republike neposkytujú všade, poskytuje ich napríklad Komerční banka alebo tiež Česká sporiteľňa. V prípade, že by sa zmenka bankou odkúpila, emitent je zrazu dlžníkom banky, vzťah k spomínanému remitentovi zaniká. Jeho povinnosťou je teraz splatiť v čase splatnosti zmenku práve banke, ktorá ho vyzve na úhradu záväzku.

Aké sú výhody a nevýhody eskontného úveru?

Ak by sme mali hovoriť o výhodách eskontného úveru, spomenuli by sme to, že pomerne rýchlo získate peňažné prostriedky pred splatnosťou zmenky. Výhodou je tiež nízka úroková sadzba spojená s eskontným úverom.

Nevýhodou je takzvaný diskont, teda čiastka, ktorú si potom banka odpočíta od nominálnej hodnoty zmenky. Tiež sa s eskontným úverom spája aj mnohé ďalšie poplatky.