Podnikanie

Ako bude vyzerať podnikanie budúcnosti?

Veľa ľudí si láme hlavu tým, ako bude vyzerať podnikanie za pár rokov. Prognostici sa zhodujú na tom, že by sme sa nemali nechať ovplyvňovať minulosťou a predvídať budúcnosť na jej základu. Naopak, mali by sme byť vo svojich odhadoch oveľa otvorenejší. Oplatí sa to.

Ceny už nie je prioritou

Podnikateľ si totiž musí klásť veľa otázok a hľadať na ne odpovede. Musí počítať s tým, že trh sa mení a v hre je veľa rôznych udalostí a okolností, ktoré napríklad môžu ovplyvniť nákupné rozhodnutia veľkej časti klientov. Kým veľkí hráči na trhu s potravinami predpokladali, že je pre naprostú väčšinu slovenských konzumentov dôležitá predovšetkým cena potravín a až potom sa zaoberajú ostatným, teraz sú signály, že sa toto spotrebné správanie konzumentov v poslednej dobe výrazne mení. Do popredia sa dostáva otázka zloženia potravín a ich pôvodu. Kto z potravinárskych dodávateľov teda bude predpokladať, že bude pokračovať trend orientácie na cenu, mýli sa a za pár rokov tak môže byť mimo hry.

podpora konkurencieschopnosti

Naproti tomu tí, ktorí podchytí trend zameraný na zloženie a pôvod potravín, môžu získať nové podnikateľské príležitosti. Mali by sa ale sami seba pýtať? Čo mi to prinesie? Aké sú tu pre mňa možnosti? Aké produkty budú ľudia nakupujúci potraviny považovať za dobré a dôveryhodné? Čo musím zmeniť vo svojej stratégii? A akú pridanú hodnotu z toho všetci budeme mať? Možno dospeje k názoru, že opustí kvantitu za nízke ceny a sústredí sa na niekoľko lokálnych preverených dodávateľov, s ktorými nadviaže úzke styky. Bude sa snažiť budovať si imidž kvalitného predajcu, ktorý ponúka šancu miestnym výrobcom, ktorí dokážu deklarovať pôvod a kvalitu a ich tovar vďaka tomu pôjde na odbyt. Tým bude pôsobiť dôveryhodnejšie. Pridanou hodnotou bude podpora našich výrobkov a našej konkurencieschopnosti.