Financie

Už nechcete využívať SIPO? Vieme, ako si ho zrušiť

Viete, čo je to SIPO? Mladí ľudia pravdepodobné nevie, čo to SIPO je, pretože už za ich dospieva bol internet a internetové bankovníctvo, ktoré dnes využíva naozaj drvivá väčšina ľudí. SIPO je dnes pomerne zastarané, napriek tomu sa nájdu tí, ktorí využívajú tento spôsob úhrady svojich záväzkov a pohľadávok. Pokiaľ hovoríme o SIPO, hovoríme o niekoľko rokov starom produktu, vďaka ktorému zaplatíme naraz všetky poplatky, ktoré máme hradiť čo mesiac. Vďaka tomuto spôsobu uhrádzanie záväzkov a pohľadávok na nič nikdy nezabudneme, nestane sa nám, že by sme nezaplatili nejaký poplatok. 

Aj keď sa to zdá byť naozaj skvelý spôsob hradenia všetkých poplatkov, má aj svoje nevýhody. Napríklad sa musí chodiť na poštu a vyčkávať dlhá fronta, ktorá nemá konca. Taktiež nie sú sympatické poplatky, ktoré sa platia v prípade platby v hotovosti alebo v prípade zasielania platobných dokladov poštou. Nemôžeme sa teda čudovať tomu, že mnohí ľudia chcú SIPO zrušiť úplne. Ak k nim patríte aj vy, vieme, ako na to. 

SIPO možno zrušiť len písomne 

Ak ste sa domnievali, že budete môcť vyriešiť túto nemilú záležitosť online, nie je to tak. SIPO musíte zrušiť písomne, cez to nejde vlak. Vo svojej výpovedi musíte uviesť ako svoje meno, tak priezvisko, tak svoju adresu a miesto a dátum narodenia. Dôležité je okrem iného aj spojovacie číslo, ktoré býva na dokladoch SIPO, a aktuálne dátumom s podpisom. 

Čo je však skvelé, nemusíte chodiť na pobočku, ale pošlite to na príslušnú adresu Slovenskej pošty. 

Je potrebné odstrániť všetky platobné položky 

Aby došlo k zrušeniu SIPO, musíte sa dohovoriť so všetkými príjemcami vašich platieb, aby inkaso prerušili. To je podmienka zrušenie tohto spôsobu úhrady pohľadávok. Práve na základe toho, že dajú príjemcovia platieb vede Slovenskej pošte, dôjde k zrušeniu SIPO. Výpovedná lehota je jeden mesiac, začína plynúť od chvíle, kedy došlo k splneniu všetkých podmienok.