Financie

Ukončujete nájom? Potom sa s tým dobre poperte

Každý si tým vo svojom živote prejde – bude v prenájme. Je to hlavne situácia študentov, ktorí prišli študovať do nejakého úplne iného mesta, než je ich rodné mesto. Avšak tiež si to zažijú tí, ktorí túžia po svojom vlastnom osamotnení sa. Veľakrát tiež chodia do nájmu zamilované páry, ktoré chcú vyskúšať, či spolu zvládnu alebo nezvládnu žiť. Ak áno, byt alebo dom si neskôr samozrejme kúpia, ale nájmom si skrátka prejde dnes snáď každý z nás.

Je však nutné poznamenať, že v dnešnej dobe sú nájmy také šialene a nezmyselne vysoké, že sa radšej oplatí vziať si ihneď hypotéku. Avšak pokiaľ neviete, kde sa chcete usadiť, potom ani hypotéka nie je to najlepšie riešenie, ktoré môžete urobiť.

Pokiaľ však na byte už bývate a po nejakej dobe ste sa rozhodli buď si zohnať iné bývanie kvôli napríklad tomu, že v byte nie ste spokojní (kvôli vybaveniu, lokalite, susedom), alebo že ste sa rozhodli ísť do svojho, potom možno nechcete čakať na to, až vám vyprchá nájomná zmluva, ale mnohokrát potrebujete ukončiť nájom ihneď. Síce sa zmluva uzatvára na rok a potom sa predlžuje, ale niekedy sa pre ukončenie nájmu rozhodnete v priebehu tohto dlhého roka.

Všetko sa musí spísať!

Aj keď zatúžite po tom, ísť z prenájmu skôr, aj keď vás už nebude prenajímateľ vo svojom byte chcieť, potom sa v každom prípade musí zriadiť ešte takzvaná zmluva o ukončení nájmu, ktorá musí byť písomná a podpísaná oboma stranami av dvoch vyhotoveniach. Je to dané z Občianskeho zákonníka s tým, že ak by vás prenajímateľ už nechcel vo svojom byte, potom vám zo zákona musí dať s dostatočným predstihom vedieť.

Ak uplynie doba prenájmu, nájomník nemusí spisovať zmluvu

Avšak je nutné vedieť, že pokiaľ vy ako nájomník po uplynutí dohodnutej doby nájmu nechcete ďalej zostávať, musíte dať prenajímateľovi vopred vedieť a potom už len stačí vhodiť klíčky do schránky a odhlásiť zo seba energie.